Triển khai công tác Ngành thông tin và Truyền thông năm 2021 

Cập nhật ngày: 21/01/2021 - 10:15

BTNO - Chiều 20.1, tại Hội trường Trung tâm Giám sát điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh, Sở Thông tin và Tuyền thông (TTTT) tổ chức Hội nghị triển khai công tác Ngành TTTT năm 2021.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đến dự có ông Vũ Xuân Trường-Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, cùng lãnh đạo các đơn vị bưu chính, viễn thông, tuyền hình cáp, Phòng Văn hóa thể thao, Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Trong năm 2020, Sở TTTT đã tích cực tham mưu UBND tỉnh về công tác triển khai và phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước với nhiều lĩnh vực giáo dục, y tế, dịch vụ công cùng nhiều lĩnh vực khác góp phần làm đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng thông tin phục vụ quản lý, điều hành, cung cấp thông tin và các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Tấn Đức- Giám đốc Sở TTTT triển khai công tác ngành TTTT năm 2021.

Tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ mới về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, xây dựng đô thị thông minh và các giải pháp giúp Tây Ninh tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của tỉnh phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử của tỉnh; đảm bảo hoạt động thông suốt hạ tầng mạng, trung tâm trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh phục vụ cải cách hành chính.

Năm 2020, doanh thu bưu chính đạt 95,5 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ viễn thông đạt 1.762,38 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 377 tỷ đồng. Các cơ quan báo chí kịp thời phản ánh sát các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền; phản ánh chính xác, sinh động kết quả đạt được của các cấp, các ngành, đơn vị, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng...

Ông Vũ Xuân Trường trao đổi một số nội dung tại hội nghị.

Đặc biệt, tuyên truyền đậm nét về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Doanh thu trong lĩnh vực báo chí, phát thanh truyền hình đạt 27,3 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 1,54 tỷ đồng v.v…

Tại Hội nghị lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, một số đơn vị bưu chính, viễn thông, Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh trao đổi với Sở TTTT về một số khó khăn trong tình hình dịch Covid- 19.  

 Lãnh đạo Sở TTTT khen thưởng các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Nhân dịp này, Sở TTTT triển khai công tác ngành TTTT năm 2021, đồng thời khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Đại Dương