BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII

Cập nhật ngày: 19/01/2011 - 05:45

Pa-nô tuyên truyền bầu cử Quốc hội khoá XII

Ngày 19.1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 sẽ diễn ra trong năm 2011.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền cũng cần chú ý việc động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, xây dựng các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.

Thanh tra Chính phủ chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau thời gian tiến hành bầu cử.

Được biết, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 dự kiến diễn ra vào Chủ nhật, ngày 22.5.2011.

Dự kiến ngày công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và việc thành lập Hội đồng bầu cử Trung ương trước 120 ngày diễn ra bầu cử, tức là vào ngày 21.1.2011.

(Theo chinhphu.vn)