BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai dự án “tàng thư gen tội phạm quốc gia”

Cập nhật ngày: 27/03/2009 - 08:18

Giám định tiền ở Phân viện Khoa học hình sự  TP.HCM
Ảnh: CA.TP.HCM

Ngày 27.3, Viện Khoa học hình sự cho biết, dự án “Xây dựng tàng thư gen tội phạm quốc gia” đã được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt, Viện Khoa học hình sự được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài ngành công an triển khai dự án này.

Xây dựng tàng thư gen tội phạm thực chất là xây dựng cơ sở dữ liệu riêng về các đối tượng là tội phạm và các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật khác để phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Yêu cầu này hiện đang trở nên cấp bách. 

Cùng với tàng thư vân tay, tàng thư gen tội phạm bổ sung vào kho thông tin của lực lượng CAND trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong giai đoạn đầu, Viện đã xây dựng một ngân hàng gen dữ liệu tội phạm của các đối tượng có tiền án phạm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và các loại tội đặc biệt nghiêm trọng khác. Viện còn xây dựng ngân hàng dữ liệu gen các dấu vết ở hiện trường, mẫu gen của người chết chưa rõ tung tích.

Trung tâm tàng thư gen tội phạm đặt tại Viện Khoa học hình sự (Hà Nội) và hai phân viện khoa học hình sự tại TP.HCM và Đà Nẵng. Hai phân viện này là nơi có phòng thí nghiệm giám định gen hỗ trợ phân tích mẫu giám định của một số địa phương thuộc địa bàn quản lý.

Giữa trung tâm và các phân viện nối mạng với nhau để cùng chia sẻ và truy cập dữ liệu. Theo mục tiêu Viện đề ra, năm 2011, kết thúc giai đoạn đầu của dự án trong ngân hàng dữ liệu gen tội phạm có được khoảng 50.000 mẫu đảm bảo làm cơ sở dữ liệu để so sánh.

(Theo Vietnamnet)