BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai Hiến pháp năm 2013 cho chức sắc tôn giáo Cao Đài

Cập nhật ngày: 19/12/2014 - 12:00

Đại biểu chức sắc Cao Đài dự hội nghị.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Lý- Phó chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai đến các đại biểu những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013 và nội dung Luật đất đai sửa đổi.

Sau hội nghị này, các chức sắc tôn giáo Cao Đài sẽ phối hợp với UB.MTTQ các cấp trong tỉnh tổ chức tuyên truyền nội dung Hiến pháp năm 2013 và Luật đất đai sửa đổi đến tín đồ tôn giáo Cao Đài đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, UB.MTTQ tỉnh đã triển khai các nội dung về Hiến pháp năm 2013 và Luật đất đai sửa đổi cho chức sắc đạo Thiên Chúa trong tỉnh.

Khắc Luân