BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2009

Cập nhật ngày: 15/08/2009 - 08:37

TẠI HUYỆN GÒ DẦU:

Ngày 13.8.2009, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” huyện Gò Dầu chọn Đảng bộ xã Phước Đông làm điểm triển khai học tập chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Tham gia lớp học có các đồng chí cách mạng lão thành, cán bộ đảng viên của 12 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ đến dự đông đủ.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhu - Bí thư Đảng uỷ xã Phước Đông quán triệt nhiệm vụ học tập.

Lớp học được tổ chức rất chu đáo, có thành lập Ban tổ chức và xây dựng nội quy lớp học. Báo cáo viên đã được tập huấn, có đầu tư sâu sắc cho bài giảng, bám sát đề cương, truyền đạt rõ ràng, mạch lạc, có lồng ghép các câu chuyện kể về Bác Hồ làm cho lớp học sinh động giúp học viên dễ tiếp thu, dễ nhớ. Lớp học còn nghe báo cáo kết quả 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ và phương hướng phấn đấu làm theo Di chúc của Người trong thời gian tới của Đảng uỷ xã. Tinh thần thái độ học tập của đa số học viên hết sức nghiêm túc, chú ý lắng nghe, kết hợp xem tài liệu và có ghi, chép, không làm việc riêng ảnh hưởng đến lớp học. Lớp học đạt chất lượng khá cao, giúp cho cán bộ đảng viên hiểu rõ, “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Được biết huyện Gò Dầu còn chọn chi bộ Bệnh viện đa khoa Gò Dầu, chi bộ Chi Cục Thuế làm điểm để triển khai, sau đó tiếp tục rút kinh nghiệm triển khai đại trà, tổ chức học tập cho hội viên, đoàn viên các tổ chức chính trị xã hội và tổ chức học tập trong quần chúng nhân dân ở địa bàn dân cư. Dự kiến thời gian hoàn thành vào 15.10.2009.

NGUYỄN BÌNH

TẠI HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU:

Trước đó, ngày 10.8.2009 Ban chỉ đạo cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh huyện Dương Minh Châu đã mở 2 lớp nghiên cứu chuyên đề: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” cho hơn 500 cán bộ, đảng viên, công chức, sinh viên tạo nguồn thuộc khối cơ quan, ban, ngành đoàn thể và lực lương vũ trang thuộc huyện.

Học viên nghiên cứu, học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh ở huyện Dương Minh Châu.

Ngay sau khi hoàn thành 2 lớp nghiên cứu giành cho cán bộ các cơ quan, đơn vị huyện, các chi đảng bộ cơ sở đồng loạt mở lớp nghiên cứu cho cán bộ, đảng viên từ xã đến ấp, tổ tự quản và quần chúng cốt cán. Tổng cộng sẽ có gần 4.000 cán bộ, đảng viên, công chức từ huyện đến xã, ấp, tổ và quần chúng cốt cán tham gia nghiên cứu, học tập.

Trong dịp này, sau khi Đảng bộ thị trấn Dương Minh Châu, đơn vị được chọn làm điểm tiến hành tổ chức liên hoan, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác; các chi, đảng bộ trong toàn huyện sẽ tiến hành bình xét và tổ chức liên hoan, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật trong hơn 2 năm qua, kể từ ngày cuộc vận động được phát động. Được biết, toàn huyện DMC có hàng chục tập thể, hàng trăm cá nhân được bình chọn là những tấm gương điển hình, được biểu dương, khen thưởng.

NGUYỄN KHẮC LUÂN