BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai kế hoạch thực hiện đại trà các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 07/04/2016 - 10:50

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngày 20.2.2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Mục tiêu chung của Đề án nhằm đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, góp phần xây dựng nên một xã hội học tập, làm giàu tri thức cho nhân dân.

Đề án được giao cho Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

Với quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chung này, ngày 4.7.2014 UBND tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn.

Theo kế hoạch, trong hai năm 2014 và 2015, Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh đã chọn và hoàn thành việc triển khai thí điểm xây dựng các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng ở 3 đơn vị: xã Bình Minh (thành phố Tây Ninh), xã Phước Trạch (huyện Gò Dầu) và xã Thạnh Tây (huyện Tân Biên) với các danh hiệu “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học” và “Cộng đồng khuyến học”.

Thông qua các mô hình thí điểm, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh đề ra kế hoạch triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá, xếp loại, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” cấp xã và ấp, khu phố.

Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Tây Ninh sẽ đạt được các chỉ tiêu: 70% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, 50% dòng họ được công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập”, 60% cộng đồng (ấp, khu phố) đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, 50% cộng đồng (xã, phường, thị trấn) đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, 80% trường học, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập” và 50% huyện, thành phố về cơ bản đạt tiêu chí huyện, thành phố học tập, tạo nền tảng vững chắc để tiến tới xây dựng tỉnh Tây Ninh hội đủ tiêu chí “Tỉnh học tập” vào những năm đầu thập niên 20.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Nam- Chủ tịch UBND TP.Tây Ninh đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, Sở GD&ĐT phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh triển khai các nội dung trong kế hoạch triển khai thực hiện đại trà Đề án cho lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố và đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong năm 2016, tỉnh sẽ xây dựng thí điểm các mô hình học tập theo tiêu chí của Quyết định 448/QĐ-KHVN. Đến cuối năm 2016, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tổng kết mô hình thí điểm, rút kinh nghiệm và triển khai đại trà từ năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá cao tầm quan trọng và vai trò của Đề án nói chung và kế hoạch triển khai của tỉnh nói riêng trong việc nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng xã hội học tập. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải là người gương mẫu tham gia thực hiện nhiệm vụ này.

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương cụ thể hóa kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế; đảm bảo việc bình xét, công nhận các danh hiệu khách quan, đúng thực chất; tăng cường công tác tuyên truyền các mô hình học tập cho các tầng lớp nhân dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án; kịp thời phát hiện, biểu dương những gương tiêu biểu, mô hình hay để khích lệ, cổ vũ cho việc thực hiện Đề án…

Thùy Dương