BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai làm điểm nghiên cứu chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” ở Cục Thuế Tây Ninh

Cập nhật ngày: 25/02/2010 - 04:06

Ngày 25.2, tại hội trường Cục Thuế tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 06 Tỉnh uỷ - chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng tổ chức triển khai làm điểm nghiên cứu chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” cho cán bộ, đảng viên Cục Thuế tỉnh.

Đến dự có các đ/c trong BCĐ, tổ giúp việc BCĐ Tỉnh uỷ; các đồng chí Ban Chỉ đạo Đảng uỷ khối cơ quan DCĐ và Đảng uỷ Khối doanh nghiệp, Ban chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng. Khoảng 150 đảng viên, cán bộ, công chức Cục Thuế tỉnh dự học. Lớp nghiên cứu đã được nghe đ/c Đoàn Văn Hoàng – Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tư tưởng - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ giới thiệu 4 nội dung cơ bản của chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.

Ông Đoàn Văn Hoàng cho biết, Cuộc vận động năm nay được triển khai sớm để mỗi đảng viên thực sự thấm nhuần, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác để góp phần tổ chức đại hội Đảng các cấp tốt hơn. Những nội dung mới của chủ đề đợt học tập sẽ được vận dụng trong quá trình xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội các cấp.

Các đại biểu tham dự lớp nghiên cứu chuyên đề.

4 nội dung cơ bản của chuyên đề gồm: Ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạng, "là đạo đức, là văn minh";  Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh"; Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh"; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" trong giai đoạn hiện nay.

Theo báo cáo của Đảng uỷ Cục Thuế, năm 2009 vừa qua, công tác Thuế được triển khai thực hiện trong hoàn cảnh nền kinh tế cả nước tiếp tục chịu sự tác động lớn từ sự bất ổn của kinh tế thế giới, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Mặt khác, thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11.12.2008 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc miễn, giảm, giãn thuế cho các doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh gặp khó khăn… đã ảnh hưởng lớn đến tình hình nộp NSNN trong năm 2009.

Tuy nhiên, Đảng uỷ Cục Thuế đã lãnh đạo đảng viên, cán bộ - nhân viên quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách do Bộ Tài chính (dự toán pháp lệnh), HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh giao. Kết quả thu NSNN năm 2009 là 1.409, 855 tỷ đồng, trong đó các khoản thu tính trong cân đối là 1.281,245 tỷ đồng; so dự toán pháp lệnh đạt 105,11%; so với dự toán HĐND, UBND giao đạt 106,40% và so với cùng kỳ năm 2008 bằng 113,96%.

Sau khi triển khai các nội dung của lớp học, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tỉnh uỷ chủ trì rút kinh nghiệm việc tổ chức lớp học, qua đó, chỉ đạo tiếp tục triển khai các lớp điểm tiếp theo và triển khai đại trà trong thời gian tới.

Đ. Hoàng Thái