BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai nghiên cứu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009

Cập nhật ngày: 30/07/2009 - 08:12

* Tại Đảng bộ xã Ninh Thạnh (Thị xã Tây Ninh):

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ-cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tỉnh uỷ phối hợp với Ban Chỉ đạo Thị uỷ và Đảng uỷ xã Ninh Thạnh tổ chức triển khai nghiên cứu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” cho đảng viên thuộc Đảng bộ xã vào ngày 28.7.2009. Đây là Đảng bộ xã được Ban Chỉ đạo Tỉnh uỷ chọn làm điểm của khối xã (phường, thị trấn) để rút kinh nghiệm. Đến dự, cùng với Ban Chỉ đạo Tỉnh uỷ, Thị uỷ, còn có Ban Chỉ đạo của tất cả các huyện trong tỉnh. Về phía Đảng bộ xã Ninh Thạnh có 101 đảng viên (đạt tỷ lệ 100% số đảng viên trong diện học tập) tham dự.

Đồng chí Lê Minh Trọng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đang phát biểu trong buổi họp rút kinh nghiệm tại xã Ninh Thạnh.

Sau khi được nghe báo cáo viên giới thiệu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, Đảng uỷ xã Ninh Thạnh đã báo cáo kết quả 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ và phương hướng phấn đấu làm theo Di chúc của Người trong thời gian tới. Trong 40 năm qua, Đảng bộ và nhân dân trong xã Ninh Thạnh đạt được những kết quả đáng kể. Về kinh tế-xã hội, Đảng bộ xác định cơ cấu kinh tế của xã: Nông nghiệp - Thương mại-dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp. Nhờ chọn cơ cấu kinh tế đúng hướng cùng với sự phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kinh tế của xã không ngừng phát triển, đời sống của nhân dân luôn được cải thiện và từng bước nâng cao. Hiện nay toàn xã có trên 99% hộ dân có nhà ở được xây dựng kiên cố và bán kiên cố. Số hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 3%. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, đến nay 4/4 ấp của xã đều được công nhận “Ấp văn hoá”. Đảng bộ xã không ngừng lớn mạnh về số lượng cũng như chất lượng. Khi mới thành lập Đảng bộ (năm 1991) chỉ có 30 đảng viên, đến nay Đảng bộ có 110 đảng viên đang sinh hoạt ở 13 chi bộ trực thuộc. Đảng bộ được cấp trên đánh giá xếp loại trong sạch vững mạnh nhiều năm liền, và hằng năm có từ 90% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh. Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, Đảng uỷ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thanh niên, coi công tác thanh niên là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Công tác đào tạo, phát hiện, tạo nguồn, bố trí sử dụng cán bộ luôn được Đảng uỷ và chính quyền quan tâm. Nhất là việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn - Hội - Đội thông qua các lớp tập huấn, các cuộc hội thi… Hầu hết cán bộ Đoàn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn tham gia các phong trào đã tạo được uy tín trong thanh niên và nhân dân. Nhiều cán bộ Đoàn đã trưởng thành và đang giữ các chức vụ quan trọng tại địa phương…

Tuy nhiên xã cũng còn những mặt hạn chế yếu kém: Kinh tế của xã nhìn chung có phát triển, nhưng còn chậm, chưa khai thác và phát huy tốt tiềm năng, nguồn lực hiện có của địa phương; tốc độ đô thị hoá còn chậm, tình trạng bán thôn, bán thị còn lớn, việc xây dựng cơ sở hạ tầng còn chậm thiếu đồng độ; còn nhiều vấn đề về an sinh xã hội bức xúc như: tệ nạn ma túy, tai nạn giao thông, học sinh bỏ học giữa chừng, giải quyết việc làm… cần phải tiếp tục quan tâm giải quyết.

Sau buổi triển khai nghiên cứu chuyên đề, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ- cơ quan Thường trực BCĐ Tỉnh uỷ đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm. Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Về việc tổ chức lớp học được chuẩn bị chu đáo, có lập sơ đồ sắp xếp chỗ ngồi cho các đảng viên theo từng chi bộ. Ý thức tự giác trong học tập của đảng viên rất cao. Trong học tập từ đầu giờ đến cuối giờ, tinh thần học tập của đảng viên luôn nghiêm túc, nhiều đảng viên có ghi chép, có nghiên cứu tài liệu. Báo cáo viên có nhiều cố gắng truyền đạt chuyên đề; phương pháp trình bày rõ ràng mạch lạc, sinh động thu hút được người nghe. Tuy nhiên trong khi giới thiệu nội dung chuyên đề, báo cáo viên cần nhấn mạnh nội dung trọng tâm, trọng điểm của chuyên đề, cân đối thời gian hợp lý hơn giữa các nội dung chuyên đề. Về báo cáo 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ của Đảng uỷ xã Ninh Thạnh chưa nêu rõ những nguyên nhân đạt được cũng như nguyên nhân hạn chế yếu kém; phần phương hướng chưa đề ra giải pháp thực hiện. Tại buổi họp rút kinh nghiệm, Ban Chỉ đạo các huyện cũng nêu lên một số ý kiến, kiến nghị đối với Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Trọng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tỉnh uỷ ghi nhận và giải trình các ý kiến, kiến nghị của Ban Chỉ đạo các huyện, thị uỷ và đánh giá khái quát lớp nghiên cứu khá tốt. Đồng chí Lê Minh Trọng cũng lưu ý một số vấn đề để các huyện, thị cùng rút kinh nghiệm: Khi trình bày chuyên đề cần phải lưu ý nhấn mạnh từng ý trong chuyên đề; cần phải cân nhắc khi dẫn chứng câu nói của Bác; lập luận phải chặt chẽ… Trong báo cáo 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ phải thể hiện được các nội dung Bác dạy trong Di chúc.

* Tại Đảng bộ cơ sở Phòng CSGT - Công an tỉnh:

Ngày 29.7, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tỉnh uỷ phối hợp với Ban Chỉ đạo Đảng uỷ Công an tỉnh, Phòng CSGT tổ chức triển khai nghiên cứu học tập chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” tại Đảng bộ Phòng CSGT – Công an tỉnh, đơn vị được chọn làm điểm triển khai trong các LLVT. Đến dự lớp nghiên cứu cùng với BCĐ Tỉnh uỷ, BCĐ Đảng uỷ Công an tỉnh có các thành viên BCĐ Đảng uỷ Biên phòng, BCĐ Đảng uỷ Quân sự tỉnh và khoảng 100 CBCS Phòng CSGT – Công an tỉnh. Lớp nghiên cứu được nghe giới thiệu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” và nghe Đảng uỷ Phòng CSGT công an tỉnh báo cáo kết quả 40 năm thực hiện Di chúc của Bác và phương hướng phấn đấu làm theo Di chúc của Người trong thời gian tới.

Đại biểu dự lớp nghiên cứu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ cơ sở Phòng CSGT- CATN.

Báo cáo của Đảng uỷ Phòng CSGT cho biết, tháng 10.1976, Phòng CSGT- Công an Tây Ninh được thành lập gồm 20 CBCS, trong đó có 7 đảng viên, góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông trong những năm đầu giải phóng. Đến tháng 7.2000, Đảng bộ cơ sở Phòng CSGT được thành lập gồm 37 đảng viên và 3 chi bộ trực thuộc. Đến nay, Đảng bộ Phòng CSGT có 42 đảng viên. Trong thời gian qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an Tây Ninh, lực lượng CSGT đã không ngừng được củng cố và lớn mạnh; phương tiện được tăng cường, cán bộ, chiến sĩ được học tập, đào tạo cơ bản về nghiệp vụ; công tác chuyên môn ngày càng đạt được nhiều kết quả tốt được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.

Đảng bộ Phòng CSGT thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị; tập trung giáo dục truyền thống của Đảng, của dân tộc, của ngành; giáo dục tác phong đạo đức, lối sống, lập trường quan điểm, lề lối làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân… Đến nay, không có đảng viên nào trong đơn vị vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Thực hiện Di chúc của Bác trong thời gian tới Đảng bộ Phòng CSGT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đề ra các biện pháp kiềm chế, kéo giảm hiệu quả tai nạn giao thông trên địa bàn; phấn đấu hằng năm kéo giảm tối thiểu 12% số người chết do tai nạn giao thông; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đến tận người dân; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; không để đảng viên, cán bộ chiến sĩ vi phạm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CSGT có phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không tiêu cực, không quan liêu, không tham nhũng lãng phí… Sau buổi nghiên cứu, học tập, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ – cơ quan thường trực BCĐ Tỉnh uỷ chủ trì rút kinh nghiệm việc tổ chức lớp học và chỉ đạo việc triển khai đại trà trong thời gian tới.

DUY HUÂN - HOÀNG THI