BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai nhanh kết quả Nghị quyết Trung ương Đảng lần 6

Cập nhật ngày: 09/11/2012 - 05:28

(BTNO)- * Huyện uỷ Châu Thành vừa tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khoá XI cho các đồng chí là huyện uỷ viên, bí thư các chi- đảng bộ, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và các đồng chí là bí thư, phó bí thư Đảng uỷ của 15 xã, thị trấn của huyện Châu Thành.

Bí thư Huyện uỷ Châu Thành Nguyễn Thanh Phong triển khai tại  nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được  đồng chí Nguyễn Thanh Phong- Bí thư Huyện uỷ Châu Thành thông báo nhanh những nội dung của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khoá XI.

Theo đó, hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khoá XI diễn ra từ ngày 1 – 15.10.2012, hội nghị đã thảo luận cho ý kiến các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch năm 2013; tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả loại hình doanh nghiệp nhà nước; đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;…

Duy Thức

 

* Bến Cầu: Ban Thường vụ Huyện uỷ Bến Cầu cũng đã tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị BCH Trung ương 6 (khóa XI) cho gần 130 đồng chí là cán bộ chủ chốt của huyện.

D

Đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe triển khai về các văn bản liên quan trong Hội nghị BCH Trung ương Đảng 6; về thảo luận, đánh giá các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch năm 2013. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Một số vấn đề về chính sách pháp luật đất đai; Đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục-đào tạo, phát triển khoa học-công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa;…

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng, quan điểm lập trường trong đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện/xã, thị trấn để nắm vững nội dung cơ bản của Hội nghị, tạo ra sự thống nhất về ý thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng Đảng “trong sạch vững mạnh”, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

QUANG DŨNG