Triển khai pháp luật về phòng, chống tội phạm

Cập nhật ngày: 30/12/2012 - 05:30

(BTNO)- Hội nghị do Sở Tư pháp Tây Ninh tổ chức, nhằm giúp cho cán bộ làm công tác phòng chống tội phạm ở hai huyện có thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tế để áp dụng trong quá trình công tác, xử phạt các hành vi vi phạm hành chính và giúp cho việc thực thi pháp luật ngày càng được nghiêm minh, đúng trình tự.

Đại biểu các huyện Tân Châu, Tân Biên dự hội nghị

* Tại huyện Gò Dầu, gần 120 cán bộ các ngành Tư pháp, LĐ-TB&XH, Hội LHPN, Hội Nông dân cấp huyện/xã thuộc 3 huyện Gò Dầu, Bến Cầu và Trảng Bàng tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe bà Nguyễn Thị Kim Hương- Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Tây Ninh triển khai, giới thiệu các nội dung cơ bản về Bộ Luật hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; Luật phòng, chống ma túy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy; Luật phòng, chống mua bán người; Nghị định số 73/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội, gắn với tình hình tội phạm, ma túy, mua bán người xảy ra trên địa bàn Tây Ninh.

* Trước đó, Sở Tư pháp Tây Ninh cũng đã tổ chức triển khai pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người cho 80 cán bộ các ngành Tư pháp, Công an, LĐ-TB&XH, Hội LHPN ở hai huyện Tân Châu và Tân Biên.

Việc triển khai các nội dung pháp luật nhằm giúp cho cán bộ làm công tác phòng chống tội phạm ở hai huyện có thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tế để áp dụng trong quá trình công tác, xử phạt các hành vi vi phạm hành chính và giúp cho việc thực thi pháp luật ngày càng được nghiêm minh, đúng trình tự; vừa phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong quần chúng nhân dân địa phương.

Nguyễn Bình-Chí Thành