Triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” 

Cập nhật ngày: 02/05/2021 - 10:49

BTNO - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến vừa ký ban hành công văn chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây. (ảnh minh họa)

Theo đó, để giảm thiểu hậu quả của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan; đồng thời, nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta về  “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm ngày sinh của Bác (ngày 19.5) và thực hiện tốt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Dự án trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”.

Chỉ đạo các Chủ rừng sử dụng các loài cây trồng để đưa vào trồng rừng thuộc Danh mục các loài cây chủ yếu trồng rừng theo các vùng sinh thái lâm nghiệp (tại Quyết định số 4961/QĐ-BNN-TCLN ngày 17.11.2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và các loài cây bản địa khác phù hợp với điều kiện lập địa, thổ nhưỡng nơi trồng.

Cây giống đưa vào trồng rừng có tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16.11.2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính; tổ chức rà soát, xác định quỹ đất trồng rừng phòng hộ, đặc dụng để xây dựng kế hoạch trồng rừng phòng hộ, đặc dụng hàng năm và cả giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chuẩn bị cây giống trồng phân tán đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn đúng theo quy định (tại Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16.11.2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để cấp phát, phân bổ (ưu tiên các loài cây bản địa, cây gỗ lớn) cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh để tổ chức trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021 vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (ngày 19.5); tổ chức kiểm tra, kiểm soát các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, trồng rừng bằng cây lâm nghiệp chính từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn; xử lý các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính; tuyên truyền vận động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng rừng gỗ lớn, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng;

Song song đó, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ được giao, như: kiểm tra, đánh giá thực trạng quản lý cây xanh đô thị, khu công nghiệp…; xác định mục tiêu, kế hoạch trồng cây xanh đô thị, khu công nghiệp trong thời gian tới theo hướng nâng cao diện tích cây xanh/đầu người tại các khu đô thị; rà soát các quy hoạch xây dựng, trong đó bảo đảm không gian, diện tích đất cho phát triển cây xanh sử dụng công cộng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát kế hoạch sử dụng đất phù hợp cho phát triển cây xanh; dành quỹ đất ổn định, lâu dài, đúng mục đích cho phát triển cây xanh, đảm bảo các tiêu chuẩn diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng theo quy định; bảo đảm hệ thống đường giao thông ngoài đô thị được trồng cây xanh ở những nơi có điều kiện, tạo cảnh quan, bóng mát theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành và bảo đảm an toàn giao thông, bảo đảm kinh phí thực hiện dự án…

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát kế hoạch sử dụng đất, trong đó chú trọng đất quy hoạch trồng cây đô thị và nông thôn, đất trồng mới rừng sản xuất gỗ lớn… để xây dựng kế hoạch trồng cây phân tán, trồng mới rừng sản xuất gỗ lớn hàng năm và cả giai đoạn 2021-2025; vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây xanh, cây phân tán trên địa bàn và chủ động bố trí ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách, lồng ghép các chương trình dự án và kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, huy động các nguồn vốn hợp pháp tham gia, chung tay đóng góp thực hiện trồng, chăm sóc cây xanh vì cộng đồng... 

Chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân quản lý, chăm sóc số cây đã trồng để đảm bảo cây sau khi trồng đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng phát triển tốt; định kỳ kiểm tra, có chế độ khen thưởng phù hợp cho các tổ chức, cá nhân quản lý, chăm sóc bảo vệ tốt cây trồng.

Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xác định mục tiêu, đến hết năm 2025, cả nước trồng được 1 tỷ cây xanh, trong đó, 690 triệu cây trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn, 310 triệu cây trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Riêng trong năm 2021, cả nước sẽ phấn đấu trồng khoảng 182 triệu cây.

Hồng Thu


Liên kết hữu ích