BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử'

Cập nhật ngày: 07/01/2014 - 08:32

Triển lãm trưng bày gần 150 bản đồ cùng nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm tập hợp từ các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế thể hiện chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Đáng chú ý nhất trong đợt triển lãm là 4 cuốn atlas do nhà Thanh và chính phủ Trung Hoa dân quốc xuất bản gồm: Trung Quốc địa đồ (xuất bản năm 1908), Trung Quốc toàn đồ (xuất bản năm 1917), Trung Hoa bưu chính dư đồ (xuất bản năm 1919) và Trung Hoa bưu chính dư đồ (xuất bản năm 1933). Các atlas này là sản phẩm của chương trình thiết lập bản đồ bưu chính do nhà Thanh vạch ra vào năm 1906 và được chính phủ Trung Hoa dân quốc kế tục vào các năm sau đó. Các bản đồ được lập chi tiết ở từng tỉnh, thể hiện rõ các con đường vận chuyển thư từ, công văn trong các tỉnh thành của Trung Quốc. Nơi nào không thuộc lãnh thổ Trung Quốc thì không được thể hiện trên các bản đồ trong atlas. Cương giới cực nam của Trung Quốc trong các atlas này luôn chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam, mà không hề nhắc đến Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 12.1.

Theo Thanh niên Online