Bảo tàng Tây Ninh:

Triển lãm tư liệu di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 26/09/2014 - 04:16

Khách tham quan đến xem triển lãm.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng gần 60 hình ảnh, tài liệu, bản trích với ba nội dung chính là di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thành tựu của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện di chúc; triển lãm lần này cũng giới thiệu đến công chúng toàn văn bản thảo di chúc được chụp từ di chúc gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện được lưu giữ tại Cục Lưu trữ – Văn phòng Trung ương Đảng và một số bản thảo bài viết, bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho cán bộ, chiến sĩ, đồng bào trong nước cùng một số bản thảo là thư gửi cho các chính khách nước ngoài. Cuộc triển lãm sẽ kéo dài đến tháng 12 tới.

Nguyễn Hữu Minh Tân