baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trình cơ cấu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội cho khoá XIV

Cập nhật ngày: 20/07/2016 - 03:47

Tiếp tục chương trình ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV, chiều nay (20-7), Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Quốc hội sẽ xem xét và quyết định cơ cấu Uỷ ban Thường vụ Khoá XIV.
 

Tờ trình đề nghị Quốc hội xem xét cơ cấu Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV có 18 thành viên (bằng khoá XIII). Cụ thể, gồm Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 Uỷ viên.

4 Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ giúp Chủ tịch Quốc hội về các lĩnh vực: Dân tộc, đối ngoại, văn hoá, xã hội; Kinh tế, tài chính, khoa học và môi trường; Pháp luật, tư pháp; Quốc phòng và an ninh.

13 uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật; Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp; Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế; Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách; Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh; Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội; Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Mội trường; Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại; Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trưởng ban Công tác đại biểu, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Các đại biểu Quốc hội sẽ họp tại Đoàn thảo luận về dự kiến số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Ngày mai, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử trước khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Nguồn VOV