BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trình đề án về thu hút nhân tài trong tháng 10

Cập nhật ngày: 24/03/2009 - 09:23

Theo kế hoạch triển khai thực hiện Luật Cán bộ Công chức vừa được Thủ tướng phê duyệt, Bộ Nội vụ sẽ phải hoàn thiện đề án về cơ chế, chính sách phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài trong tháng 10.2009.

Trước đó, tháng 7.2007, Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo Nghị định về chính sách khuyến khích người có tài vào làm việc trong khu vực công nhằm tìm cơ chế giữ chân công chức giỏi.

Tuy nhiên, trong hai năm vừa qua, làn sóng "chảy máu chất xám" vẫn tiếp tục ồ ạt.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong vòng 5 năm, có tới 16.000 cán bộ, công chức bỏ việc, riêng ở TP.HCM, con số là 6.500.

Cùng với đề án thu hút nhân tài, Thủ tướng yêu cầu  Bộ Nội vụ xây dựng các đề án về thí điểm thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh, về phương pháp xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức.

Ngoài ra, Bộ này cũng sẽ chủ trì xây dựng 12 nghị định quy định chi tiết Luật Cán bộ Công chức như: Nghị định về thanh tra công vụ, về danh mục ngành nghề mà công chức không được làm sau  khi nghỉ hưu.

Nghị định quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; Nghị định quy định những người là công chức trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định quy định việc áp dụng Luật CBCC đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý khác trong DN nhà nước; người được Nhà nước cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại DN có vốn góp của Nhà nước...

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật.

(Theo Vietnamnet)