BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trình Quốc hội nhiều phương án cơ cấu Chính phủ khoá mới

Cập nhật ngày: 18/07/2011 - 09:20

Sáng 18.7, trả lời câu hỏi của báo chí về cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ khoá mới, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết, Bộ Nội vụ đã chuẩn bị nhiều phương án để Chính phủ trình Quốc hội. Số lượng cụ thể phó thủ tướng, bộ trưởng sẽ do Quốc hội quyết định.

"Các phó thủ tướng được phân chia theo các mảng như kinh tế, văn hoá - xã hội, ngoại giao, nội chính. Sắp tới Chính phủ sẽ xin ý kiến Quốc hội phân chia các mảng như thế có phù hợp không", ông Thăng nói.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho biết, qua các đánh giá, mô hình của Chính phủ khoá 12 về cơ bản là hợp lý, chỉ còn một số nhiệm vụ chồng lấn giữa các bộ như an toàn vệ sinh thực phẩm, đất đai, đất rừng, lưu vực sông...

Việc tổ chức bộ máy Chính phủ khoá tới vẫn tuân thủ nguyên tắc nhất quán một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và xác định rõ cơ quan có trách nhiệm phối hợp. Quan điểm về cơ cấu là không tổ chức các cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước mà chuyển về các bộ tương ứng, chỉ duy trì các cơ quan Chính phủ ở đơn vị sự nghiệp. Theo Thứ trưởng Thăng, những điều này sắp tới phải làm rõ để đảm bảo hệ thống hành chính hiệu lực, hiệu quả, thống nhất và thông suốt từ trung ương tới địa phương.

Cơ cấu Chính phủ hiện tại gồm Thủ tướng, 5 phó thủ tướng. Việc bầu Thủ tướng sẽ được Quốc hội khoá 13 tổ chức vào ngày 26.7.

Tại Đại hội Đảng XI, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; ba phó thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân và 12 bộ trưởng (trong số 21 bộ trưởng đương nhiệm) đã trúng cử vào danh sách Ban chấp hành trung ương.

Trong nhiều khoá trở lại đây, bộ trưởng đều là ủy viên trung ương.

(Theo VNE)