Trình Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý giá điện giờ cao điểm sáng trước ngày 10.8.2009

Cập nhật ngày: 22/07/2009 - 05:55

Ngày 22.7, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nghiên cứu, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10.8.2009 phương án xử lý giá điện giờ cao điểm sáng theo hướng vừa giảm bớt khó khăn cho những doanh nghiệp bị tác động nhiều do thực hiện giá điện giờ cao điểm sáng vừa bảo đảm tính khả thi của phương án trong quá trình triển khai thực hiện.

Trước đó, Bộ Công thương đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về giá điện giờ cao điểm sáng nhằm tháo gỡ một phần khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo đó, Bộ Công thương đã đề xuất 2 phương án. Phương án 1 giữ nguyên quy định về giờ cao điểm sáng, chỉ xem xét để giảm mức giá điện giờ cao điểm sáng đối với các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ mua điện từ cấp điện áp 35/22KV trở xuống.

Phương án 2 giữ nguyên quy định giờ cao điểm sáng và mức giá điện cho giờ cao điểm như hiện hành.

Như Cổng TTĐT Chính phủ đã thông tin, theo khảo sát của Bộ Công thương, số các doanh nghiệp có mức tăng tỷ lệ tiền điện giờ cao điểm dưới 10% chiếm phần lớn trong tổng số doanh nghiệp được khảo sát (trên 70%). Mức tăng chi phí tiền điện trên tổng chi phí sản xuất hoặc tổng doanh thu của doanh nghiệp khi áp dụng cơ chế giờ cao điểm sáng rất nhỏ, trong khoảng từ 0,08% - 0,57% (tháng 4) và 0,04% - 0,69% (tháng 5).

Các doanh nghiệp có mức tăng tỷ lệ tiền điện giờ cao điểm trên 20% chỉ chiếm khoảng 13,28% - 15,17%. Các doanh nghiệp này chủ yếu sản xuất 1 ca, tập trung vào giờ cao điểm sáng.

Đợt điều tra giá điện giờ cao điểm của Bộ Công thương cũng cho thấy việc áp dụng quy định về giờ cao điểm sáng đã bước đầu có tác dụng.

(Theo chinhphu.vn)