Trộm cắp điện có thể bị xử lý hình sự 

Cập nhật ngày: 03/06/2022 - 11:25

BTNO - Trộm cắp điện có thể bị xử lý hình sự.

TQC