Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Trực tiếp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập nhật ngày: 15/10/2020 - 08:30

BTNO - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Thành công của Đại hội sẽ góp phần vào việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

BTNO