Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung đoàn 5: Kiểm tra nhận thức chính trị năm 2022 

Cập nhật ngày: 12/10/2022 - 09:49

BTNO - Nhằm đánh giá chất lượng kết quả công tác giáo dục chính trị năm 2022, ngày 11.10, Trung đoàn 5 (Sư đoàn 5) tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - binh sĩ trong toàn Trung đoàn.

Cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia kiểm tra.

Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, Trung đoàn tập trung kiểm tra nội dung các chuyên đề học tập trong năm, như: Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16.6.2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; tìm hiểu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

Việc kiểm tra được thực hiện bằng hình thức thi viết, trong đó từng câu hỏi bắt buộc người được kiểm tra phải có phần liên hệ bản thân thể hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đối với hạ sĩ quan - binh sĩ, nội dung kiểm tra thực hiện trên cơ sở nội dung giáo dục chính trị trong kế hoạch năm 2022 của Trung đoàn, theo hình thức vấn đáp.

Qua kiểm tra đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn, triển khai, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị của cấp uỷ, chi bộ, chính trị viên, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; nhận biết các điểm mạnh, yếu, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” theo đúng lộ trình, góp phần xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hà Phương Điền