BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung ương kỷ luật 7 cán bộ, cho thôi chức 5 nhân sự 

Cập nhật ngày: 10/07/2024 - 16:09

6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 79 tổ chức đảng và 95 đảng viên theo thẩm quyền; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 17 đảng viên.

Sáng 10-7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

2.390 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm
Báo cáo tại hội nghị cho thấy thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ đạo 20 địa phương, đơn vị rà soát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước với các dự án/gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các doanh nghiệp có liên quan thực hiện.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ảnh: XĐ

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với sáu tổ chức đảng; yêu cầu 10 Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra với Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

Ngoài ra, 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập với 39 trường hợp.

Qua kiểm tra, cơ quan này đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế, tồn tại trong việc kê khai tài sản, thu nhập của một số cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Một nội dung đáng chú ý, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật bốn trường hợp.

Cơ quan kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 804 tổ chức đảng, 2.850 đảng viên, trong đó có 1.720 cấp uỷ viên (chiếm 60,3%).

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kết luận 613 tổ chức đảng (chiếm hơn 76%), 2.390 đảng viên (chiếm gần 84%) có vi phạm, khuyết điểm; xem xét thi hành kỷ luật 95 tổ chức đảng, 1.137 đảng viên.

Riêng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra 7 tổ chức đảng; qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 79 tổ chức đảng và 95 đảng viên theo thẩm quyền và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 17 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với gần 13.260 tổ chức đảng. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra 12 tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị kiểm tra 13.245 tổ chức đảng. “Có 10.198 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra (chiếm gần 77%)”- báo cáo nêu.

Trung ương Đảng kỷ luật 7 cán bộ; cho thôi chức 5 nhân sự
Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 165 tổ chức đảng (cảnh cáo 57, khiển trách 108) và 7.858 đảng viên (khiển trách 6.224, cảnh cáo 1.145, cách chức 157, khai trừ 332).

Đáng chú ý, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 7 nhân sự (khai trừ khỏi Đảng 6, cách chức 1); cho thôi các chức vụ 5 nhân sự do có khuyết điểm, vi phạm.

Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng với hình thức cảnh cáo và 6 đảng viên (cảnh cáo 3, khiển trách 3).

Ban Bí thư thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng (cảnh cáo 3, khiển trách 2) và 27 đảng viên (khai trừ 26, cách chức 1).

Vẫn theo báo cáo, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đã thi hành kỷ luật 143 tổ chức đảng và 3.147 đảng viên, có 1.078 cấp uỷ viên (chiếm 34,2%).

Trong số này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 81 tổ chức đảng (cảnh cáo 59, khiển trách 22) và 103 đảng viên (khai trừ 8, cách chức 1, cảnh cáo 64, khiển trách 30).

Sẽ kiểm tra việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các gói thầu của Phúc Sơn, Thuận An
Báo cáo cũng đề cập tới nhiều phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2024. Đáng chú ý, ngành kiểm tra Đảng sẽ chủ động tham mưu, phối hợp, thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, Ban Chỉ đạo Trung ương và các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ kiểm tra, chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án/gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An thực hiện; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến công tác thi hành án dân sự tại một số địa phương.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành dứt điểm việc kiểm tra, thanh tra, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm liên quan đến Công ty AIC.

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, hạn chế của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên theo thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp trên.

Nhiệm vụ trọng tâm khác là tiếp tục thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, việc kê khai tài sản, thu nhập và nhiệm vụ cấp uỷ giao.

Trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và những vụ, việc bức xúc trong xã hội.

Nguồn PLO