BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trước ngày 20.4.2010: Hoàn thành việc xây dựng 29 ngôi nhà cho hộ Đảng viên nghèo theo Đề án 773-ĐA/TU (đợt 1, bước 2)

Cập nhật ngày: 31/03/2010 - 05:55

Ngày 31.3, tin từ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Tây Ninh cho biết, đến ngày 20.4, các huyện, thị uỷ sẽ hoàn tất việc trao nhà mới cho các hộ đảng viên nghèo được hỗ trợ xây nhà trong giai đoạn 2009 – 2010 (đợt 1, bước 2) theo Đề án số 773-ĐA/TU ngày 10.8.2009 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ.

Theo Đề án 773-ĐA/TU về “Chính sách hỗ trợ đối với hộ gia đình đảng viên nghèo trong tỉnh giai đoạn 2009-2010”, mức hỗ trợ về nhà ở cho hộ đảng viên nghèo gồm: xây dựng mới diện tích 40m2 đến 45m2: hỗ trợ 30 triệu đồng/căn hộ; sửa lại nhà: 15 triệu đồng/hộ; Về vốn, phương tiện sản xuất, học nghề, tạo việc làm: 4,5 triệu đồng/hộ; Về hỗ trợ khó khăn đột xuất: từ 5 triệu đồng/hộ đến 15 triệu đồng/hộ.

Hình thức hỗ trợ: Đối với nhà ở, giao kinh phí cho các huyện, thị uỷ để phân bổ cho các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện việc xây nhà và bàn giao nhà cho hộ gia đình đảng viên. Đối với hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất, học nghề, tạo việc làm và trợ cấp khó khăn đột xuất: các xã, phường, thị trấn tổ chức cấp trực tiếp cho các hộ gia đình đảng viên.

Huyện uỷ Tân Biên trao tặng nhà cho đảng viên Trương Văn Sánh, ấp Suối Mây, xã Thạnh Bắc

Mục đích của Đề án 773 –ĐA/TU là xác định đúng thực chất hộ gia đình đảng viên nghèo, thật sự đang cần có chính sách hỗ trợ và thực hiện đúng chính sách theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, qua đó tạo điều kiện tốt nhất cho hộ gia đình đảng viên nghèo có nhà ở, có cơ hội tìm kiếm được việc làm tăng thu nhập và giải quyết những khó khăn trước mắt, từng bước ổn định cuộc sống và an tâm hơn trong công tác. Từ mục đích đó, để tổ chức thực hiện Đề án có hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh, giao cho Ban Tổ chức Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát từng hộ gia đình đảng viên nghèo.

Việc thực hiện Đề án được chia thành 2 bước. Trong đó bước 1, tập trung thẩm định và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có chính sách hỗ trợ cho 79 hộ gia đình đảng viên có thời gian tham gia cách mạng trước ngày 30.4.1975, gồm 79 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.218.500.000 đồng. Trong đó, xây nhà 20 hộ (600 triệu đồng), sửa nhà 7 hộ (105 triệu đồng), trợ cấp khó khăn đột xuất 49 hộ (500 triệu đồng), hỗ trợ vốn, học nghề, tạo việc làm 3 hộ (13,5 triệu đồng). Đến ngày 14.1.2010, đã thực hiện xong việc hỗ trợ ở bước 1.

Ở đợt 1, bước 2 của Đề án, Ban thường vụ Tỉnh uỷ cấp kinh phí hỗ trợ cho 71 gia đình đảng viên nghèo có thời gian tham gia cách mạng từ ngày 30.4.1975 trở về sau nhưng có ngày vào Đảng từ năm 1990 trở về trước. Trong đó xây nhà 29 hộ (1,159 tỷ đồng), sửa nhà 6 hộ (90 triệu đồng), trợ cấp khó khăn đột xuất cho 34 hộ (190 triệu đồng) và trợ cấp học nghề cho 2 hộ (9 triệu đồng).

Dự kiến, việc sơ kết đợt 1, bước 2 sẽ được tổ chức sơ kết trước ngày 30.4.2010 để rút kinh nghiệm và chuẩn bị triển khai thực hiện đợt 2, bước 2.

Đ. Hoàng Thái