BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Tô Huy Rứa: 'Công tác tuyên giáo là mặt trận quan trọng của Đảng'

Cập nhật ngày: 03/08/2009 - 06:01

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tô Huy Rứa, khẳng định công tác tuyên giáo là một mặt trận hết sức quan trọng của Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tô Huy Rứa, khẳng định công tác tuyên giáo là một mặt trận hết sức quan trọng của Đảng, cán bộ tuyên giáo là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận vẻ vang ấy.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1.8.1930-1.8.2009); phát động thi đua và cuộc thi tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo được tổ chức sáng 3.8, ông Tô Huy Rứa đã đánh giá cao sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng và ngành Tuyên giáo cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nêu rõ những khó khăn, thử thách đối với công tác tuyên giáo trước những tác động phức tạp, mau lẹ, nhiều chiều của tình hình thế giới và trong nước, ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong thời gian tới là góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, bảo vệ, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...
Nhân dịp này, ông Tô Huy Rứa đã phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và cuộc thi tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.
Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Đối tượng dự thi là tất cả cán bộ, đảng viên và mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài nước.
Cuộc thi được tổ chức bằng phương thức trắc nghiệm và thi viết. Thi trắc nghiệm hàng tuần, người dự thi có thể truy cập vào một trong những trang web: www.tuyengiao.vn; www.nhandan.org.vn; www.vtv.vn; www.vovnews.vn; www.dangcongsan.vn; www.qdnd.vn; www.tienphong.vn; www.tuoitre.com.vn.
Bài tham gia thi viết của các tác giả phải là tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách.

(Theo TTXVN/Vietnam+)