BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trường Chính trị Tây Ninh: Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung 

Cập nhật ngày: 25/06/2024 - 10:31

BTNO - Sáng 24.6, Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị khoá 17, hệ không tập trung, năm học 2024 - 2025.

Tiến sĩ Phạm Ngọc Hải- Hiệu trưởng Trường Chính trị phát biểu khai giảng lớp học.

Dự lễ khai giảng có Tiến sĩ Phạm Ngọc Hải- Hiệu trưởng Trường Chính trị; các giảng viên, viên chức các khoa, phòng và 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức  các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thầy, cô giáo cùng học viên lớp trung cấp lý luận chính trị khoá 17 chụp ảnh lưu niệm.

Theo chương trình đào tạo, lớp Trung cấp lý luận chính trị được tổ chức 12 tháng, theo hình thức học không tập trung gồm 13 học phần và 1 học phần đi nghiên cứu thực tế; trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và một số kiến thức liên quan khác nhằm nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý thực tiễn, hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Minh Quang