Trường Chính trị tỉnh: Trao bằng tốt nghiệp cho 79 học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa A29 

Cập nhật ngày: 05/05/2021 - 10:02

BTNO - Chiều 4.5, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa A29, niên khóa 2020 - 2021. Lớp học được khai giảng vào ngày 4.5.2020, có 79 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố tham dự.

Các học viên nhận bằng tốt nghiệp.

Qua hơn một năm học tập và rèn luyện các học viên đã hoàn thành toàn bộ chương trình khóa học theo đúng qui định. Qua đó giúp cho các học viên nâng cao nhận thức đúng đắn về quan điểm, chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội, củng cố lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, đồng thời giúp học viên vận dụng một cách sáng tạo, khoa học vào công việc tại địa phương, đơn vị mình.

Kết quả 100% học viên đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó 8 học viên có thành tích học tập xuất sắc được nhà trường khen thưởng.

Xuân Dũng