Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Từ 1.11.2022: TP. Tây Ninh không tiếp nhận trực tiếp đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

Cập nhật ngày: 27/10/2022 - 09:41

BTNO - Từ ngày 1.11.2022, tại bộ phận Một cửa 2 cấp thành phố Tây Ninh sẽ không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đã được công bố trên Cổng dịch vụ công Tây Ninh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn.

Công chức chuyên môn hướng dẫn cho người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại Bộ phận Một cửa Thành phố.

Theo đó, để kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân thực hiện những thủ tục hành chính qua môi trường mạng, thời gian qua, Phòng Nội vụ Thành phố đã tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các UBND phường, xã trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh chóng, thuận tiện.

Ngoài ra, Thành phố còn đầu tư thêm trang thiết bị tại bộ phận Một cửa 2 cấp và tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, công an, đoàn viên thanh niên là thành viên “Tổ công nghệ số cộng đồng” Thành phố và các phường, xã để hướng dẫn người dân cách sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Người dân có thể xem hướng dẫn cách nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://sotttt.tayninh.gov.vn/huong-dan-thuc-hien-dich-vu-cong-truc-tuyen/.

Việc không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đối với những thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa 2 cấp Thành phố giúp người dân và các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính thuận lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử của Thành phố trong thời gian tới.

Hà Nam