BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tử hình: Xử bắn hay tiêm thuốc độc?

Cập nhật ngày: 08/11/2009 - 10:03

 

Về dự thảo Luật thi hành án hình sự được Bộ trưởng Công an trình bày chiều 7.11 trước Quốc hội, đa số thành viên Uỷ ban Tư pháp đề nghị chỉ nên quy định một hình thức thi hành hình phạt tử hình theo hướng hiện đại là tiêm thuốc độc. 

Dự thảo Luật thi hành án dân sự quy định việc thi hành hình phạt tử hình sẽ theo hai hình thức là xử bắn hoặc tiêm thuốc độc.

Điều 73 trong dự thảo luật nói rõ: "Hình thức xử bắn được áp dụng trong các trường hợp: cần trấn áp mạnh mẽ tội phạm, có chiến tranh, tình trạng khẩn cấp hoặc khi chưa có điều kiện áp dụng hình thức tiêm thuốc độc". 

Tuy nhiên, báo cáo thẩm tra của UB Tư pháp cho thấy đa số ý kiến thành viên đề nghị chỉ nên quy định một hình thức thi hành hình phạt tử hình theo hướng hiện đại là tiêm thuốc độc.

Theo UB Tư pháp, tổng kết thực tiễn công tác thi hành án hình sự nhiều năm qua cho thấy, hình thức thi hành hình phạt bằng xử bắn đã bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập như về pháp trường thi hành án tử hình, về áp lực tâm lý đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ thi hành hình phạt.

Vì vậy, UB Tư pháp cho rằng việc thay đổi hình thức thi hành hình phạt tử hình theo hướng hiện đại và nhân đạo là yêu cầu bức thiết.

Thêm vào đó, dự thảo luật quy định hai hình thức thi hành hình phạt tử hình sẽ tạo ra sự không thống nhất, khó khăn trong thực tế áp dụng như việc lựa chọn và quyết định hình thức thi hành án, trình tự thủ tục cho việc áp dụng mỗi hình thức như thế nào...

Do đó, UB Tư pháp đề nghị chỉ nên quy định một hình thức thi hành hình phạt tử hình là tiêm thuốc độc và Chính phủ cần có giải trình cụ thể về cơ sở khoa học, thực tiễn, những ưu điểm, khó khăn cũng như các điều kiện về con người, cơ sở vật chất khi tổ chức thi hành hình phạt tử hình bằng hình thức này.

Để có thời gian chuẩn bị, bảo đảm tính khả thi của quy định mới về hình thức thi hành hình phạt tử hình, Chính phủ cần đề xuất tiến độ và thời gian thực hiện để Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết về vấn đề này.

Đa số thành viên UB Tư pháp cũng nhất trí với dự thảo luật quy định cho phép người phải thi hành hình phạt tử hình được hiến xác, mô, bộ phận cơ thể.

Theo UB Tư pháp, đây là vấn đề hoàn toàn mang tính nhân đạo và thể hiện giá trị nhân văn trong pháp luật thi hành án hình sự của Nhà nước ta.

(Theo Vietnamnet)