BAOTAYNINH.VN trên Google News

Từ ngày 1.5, bãi bỏ một số ưu đãi về thuế trong Khu KTCK Mộc Bài

Cập nhật ngày: 05/03/2010 - 06:06

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định bãi bỏ một số ưu đãi về Thuế TNDN của 7 Khu Kinh tế Cửa khẩu, trong đó có Mộc Bài.

Theo Quyết định số 16/2010/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã bãi bỏ khoản 2, Điều 15 Quy chế hoạt động của Khu KTCK Mộc Bài được ban hành kèm theo Quyết định số 140/2007/QĐ-TTg ngày 24.8.2007 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, bãi bỏ hoàn toàn việc các dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại tối đa là 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa là 7 năm tiếp theo tại Khu KTCK Mộc Bài.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng bãi bỏ quy định về quản lý Nhà nước đối với Khu KTCK Mộc Bài (chương IV của quy chế hoạt động, gồm các điều 17, 18, 19, 20 và 21) vì quy định về quản lý nhà nước đối với KKTCK đã được thống nhất thực hiện theo chương IV Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14.3.2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Trước đó, Ban quản lý Khu KTCK Mộc Bài cho biết, đến ngày 1.3.2010, khách tham quan du lịch khu phi thuế quan Mộc Bài được mua hàng miễn thuế với định mức 500.000 đồng/người/ngày.

Trường hợp vượt quá 500.000 đồng thì người có hàng hoá phải nộp đủ thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) đối với phần vượt quá định mức.

Cũng từ ngày 1.3, Khu KTCK Mộc Bài Mộc Bài áp dụng quy định danh mục hàng hoá hạn chế bán miễn thuế, theo đó thuốc lá điếu các loại, bia các loại, rượu các loại sẽ không được bán cho người dưới 18 tuổi. Đối với người từ 18 tuổi trở lên, bán miễn thuế theo định mức tối đa không quá 500.000 đồng/người/tháng.

Những quy định mới này được áp dụng theo Thông tư số 08/2010/TT-BTC ngày 14.1.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10.7.2009 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐTTg ngày 2.3.2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Đ.H.T