baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Từ ngày 7 đến 9.7.2010: HĐND tỉnh khoá VII tiến hành kỳ họp thứ 20

Cập nhật ngày: 02/07/2010 - 05:45

Ngày 1.7.2010, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo để thông báo thời gian, địa điểm và chương trình kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khoá VII.

Theo thông báo của Thường trực HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khoá VII được tổ chức trong 3 ngày- từ ngày 7 đến 9.6.2010, tại hội trường UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Sử thông báo chương trình kỳ họp thứ 20

Nội dung chương trình kỳ họp gồm 3 phần. Phần thứ nhất là các báo cáo và tờ trình của UBND tỉnh, bao gồm: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội, thực hiện ngân sách Nhà nước, thực hiện kế hoạch XDCB 6 tháng đầu năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; các tờ trình về: mức thu và quản lý, sử dụng tiền lệ phí cấp GCNQSDĐ, QSHN và tài sản khác gắn liền với đất; quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; ban hành quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao; điều chỉnh vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh báo cáo về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2010. Các báo cáo của ngành Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Thông báo của UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh. Phần thứ hai là thảo luận và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Phần thứ ba là thông qua Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Kỳ họp sẽ được trực tiếp truyền hình phiên khai mạc, chất vấn, trả lời chất vấn và phiên bế mạc.

S.T