baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tư tưởng của Lenin soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam

Cập nhật ngày: 21/04/2010 - 05:47

Đồng chí Trương Tấn Sang đọc diễn văn trước Tượng đài Lenin

Ngày 21.4, Lễ mít tinh kỷ niệm 140 năm ngày sinh V.I. Lenin (22.4.1870- 22.4.2010) đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Dự mit tinh có đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trương Tấn Sang đã ôn lại cuộc đời hoạt động các mạng của V.I. Lenin, khẳng định những giá trị trường tồn trong tư tưởng và sự nghiệp của Người, cũng như vai trò, ý nghĩa của những tư tưởng đó đối với phong trào cách mạng thế giới, cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đối với công cuộc đổi mới của nước ta.

Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Lenin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hoà bình, độc lập, tự do của các dân tộc. Di sản mà Lenin để lại cho nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn cả trên phương diện thực tiễn hoạt động cách mạng và lý luận tư tưởng.

Để thiết thực kỷ niệm ngày sinh Lenin, đồng chí Trương Tấn Sang kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, bảo vệ sự trong sáng của Chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội X của Đảng cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.

* Trước đó, đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đến đặt lẵng hoa trước Tượng đài V.I Lenin tại Hà Nội. Trước tượng đài vị lãnh tụ của giai cấp vô sản, đại diện giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đã báo cáo với Người về những thành tựu của cách mạng Việt Nam.

Đảng CSVN, giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân Việt Nam quyết bảo vệ và phát huy những thành tựu của cách mạng, nguyện mãi mãi đi theo con đường của V.I.Lenin vĩ đại mà Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đã lựa chọn, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới nhằm xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới.

(Theo chinhphu.vn)