baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tư tưởng Hồ Chí Minh với con đường phát triển Việt Nam

Cập nhật ngày: 15/05/2010 - 10:12
HTML clipboard

Sáng 15.5, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh với con đường phát triển Việt Nam”. Dự Hội thảo có Giáo sư-Tiến sĩ Vũ Văn Hiền, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN, Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị; Giáo sư-Tiến sĩ Mai Trọng Nhuận, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và đông đảo các nhà khoa học.

Hội thảo đã nhận được 80 bài tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài Đại học Quốc gia, được viết công phu, tâm huyết, thể hiện sự tôn kính, lòng ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội thảo nêu bật những giá trị và ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc; Giá trị và ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; Đóng góp và ảnh hưởng to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc, quốc tế và thời đại.

Tham luận của các đại biểu, một lần nữa khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh của truyền thống văn hoá tốt đẹp hàng ngàn năm của dân tộc và tinh hoa văn hoá thế giới, là vĩ nhân của thời đại chúng ta, bởi vai trò thúc đẩy của Người đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam và đóng góp vào tiến trình lịch sử nhân loại.

Với Việt Nam, việc vận dụng sáng tạo di sản của Người đã giúp đất nước trường tồn, phát triển toàn diện. Thực tế, sau gần 25 năm, dưới ánh sáng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam tiến hành sự nghiệp đổi mới đất nước, đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Giáo sư-Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh: “Hồ Chí Minh đó là sự thống nhất về tư tưởng với phương pháp và phong cách. Mỗi luận điểm của Người đều gợi mở những phương pháp”.

(Theo VOV News)