BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tuần tới, Quốc hội sẽ hoàn tất công tác bầu nhân sự Nhà nước cấp cao

Cập nhật ngày: 24/07/2016 - 05:04

Theo chương trình dự kiến, trong tuần làm việc diễn ra từ 25-29-7, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV sẽ tiến hành bầu, phê chuẩn các chức danh Nhà nước cấp cao như Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC.

Sáng 25-7, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự bầu vào vị trí Chủ tịch nước để các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Đoàn. Chiều cùng ngày, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố và Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tuyên thệ nhậm chức theo quy định của Hiến pháp 2013.

Cũng tại phiên làm việc chiều 25-7, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 trình bày Tờ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng 26-7, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự bầu vào chức danh Thủ tướng Chính phủ để các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại Đoàn. Chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới cũng sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, nhân dân và cử tri cả nước.

Trong các ngày từ 27-29-7, Quốc hội sẽ bầu các chức danh Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (sáng 27-7); phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ (sáng 28-7); phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng quốc phòng-an ninh (sáng 29-7).

Theo quy định của Hiến pháp 2013, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao cũng thực hiện nghi thức tuyên thệ ngay sau khi được Quốc hội bầu.

Trước đó, trong phiên làm việc sáng 22-7, Quốc hội khóa XIV đã bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII tiếp tục đảm nhận cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là nhân sự cấp cao đầu tiên do Quốc hội khóa XIV bầu thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.

Chiều 28-7, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016 để Quốc hội thảo luận.

Trước khi bế mạc kỳ họp vào sáng 29-7, Quốc hội sẽ tiến hành thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề; và Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Nguồn Infonet