BAOTAYNINH.VN trên Google News

Từng bước hình thành tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Cập nhật ngày: 03/08/2013 - 08:32

Hội thi tiếng hát Thanh niên công nhân, sân chơi của công nhân. Ảnh minh hoạ

(BTNO)- Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, trong 5 năm (2008 – 2013), trên địa bàn tỉnh đã thành lập mới 160 công đoàn cơ sở, nâng tổng số CĐCS lên 1.392. Số đoàn viên kết nạp mới là 40.500 đoàn viên, tổng số đoàn viên hiện nay là 95.550/127.200 lao động; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ điều kiện thành lập CĐCS đạt trên 77%, DNTN đạt trên 39%.

Từ năm 2008 đến nay, công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước từng bước được các các cấp ủy Đảng quan tâm thực hiện. Đã thành lập được 28 chi bộ với 254 đảng viên, trong đó, thành lập được 2 chi bộ trong doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, là : Chi bộ Công ty Dệt may Hoa Sen (Huyện ủy Trảng Bàng) và chi bộ Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài (Huyện ủy Bến Cầu).

Công tác vận động, tập hợp thanh niên công nhân lao động vào tổ chức đoàn, hội từng bước được hình thành, đến nay, đã thành lập được 9 chi đoàn thanh niên, với 510 đoàn viên và 8 chi hội liên hiệp thanh niên với hơn 60 hội viên trong các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, theo đánh giá của Tỉnh ủy thì công tác tập hợp vận động thanh niên trong các loại hình doanh nghiệp của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp thanh niên vẫn còn nhiều hạn chế; hoạt động của công đoàn trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân vẫn chưa đạt hiệu quả, còn xảy ra nhiều vụ đình công, lãn công trái quy định của pháp luật; việc tiếp cận các doanh nghiệp trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn, Hội gặp không ít khó khăn…

Thái Sơn