Tuyên truyền về biển đảo và phân giới, cắm mốc

Cập nhật ngày: 21/10/2009 - 06:01

Ngày 21.10, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc khu vực các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên năm 2009.
Chủ trì hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết hội nghị nhằm đánh giá lại công tác tuyên truyền về biển đảo sau thời gian thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020".
Công tác tuyên truyền về biển đảo thời gian qua trên phạm vi cả nước đã góp phần nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, lãnh đạo và nhân dân trong chiến lược biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hội nghị đã đề cập tới những vấn đề đặt ra trong công tác tuyên truyền biển đảo hiện nay; công tác khai thác  thuỷ sản gắn với việc phát triển bền vững và bảo vệ biển đảo; một số vấn đề đặt ra đối với các địa phương có biển về phát triển hệ thống cảng biển gắn với hệ thống giao thông ven biển.
Việc phân giới, cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng; tình hình an ninh biên giới và công tác vận động quần chúng phục vụ công tác phân giới, cắm mốc, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; tình hình và kết quả hoạt động thương mại biên giới giữa Việt Nam và các nước có chung biên giới năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009 cũng được đề cập tới.
Các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề về công tác tuyên truyền biển đảo và đấu tranh với những quan điểm sai trái và những luận điểm lệch lạc, xuyên tạc của các phần tử thù địch phủ nhận kết quả đã đạt được trong công tác bảo vệ biển đảo và phân giới cắm mốc hiện nay.
Nhiều ý kiến cho rằng, công tác tuyên truyền về biển đảo, phân giới cắm mốc hiện nay không chỉ trên các phương tiện thông tin đại chúng mà phải đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền miệng, cổ động, quảng cáo đến mọi người dân để họ hiểu sâu sắc về biển đảo, biên giới và thấy được trách nhiệm trong công tác bảo vệ biển đảo, biên giới của Tổ quốc.
Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Sở thông tin truyền thông các tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thời gian tới đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về biển đảo; cần làm rõ vai trò của biển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, môi trường đất nước; cần khẳng định rõ chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

(Theo TTXVN/Vietnam+)