BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỷ giá hạch toán giữa VND/USD là 16.941 VND

Cập nhật ngày: 30/04/2009 - 07:06

Bộ Tài chính vừa có thông báo về tỷ giá hạch toán kế toán giữa VND với USD là 1 USD = 16.941 VND, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước trong tháng 5.2009.

Thông báo này được căn cứ trên Thông tư số 128/2008/TT-BTC về “Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước”.

Cùng với tỷ giá hạch toán giữa VND với USD là 1 USD = 16.941 VND, Bộ Tài chính cũng công bố tỷ giá thống kê quy đổi giữa USD và các ngoại tệ khác; để lấy căn cứ tính tỷ giá giữa VND và các loại ngoại tệ khác (được tính thông qua USD).

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Theo NHNN, cung cầu ngoại tệ trong tháng 3 và 4.2009 tương đối ổn định. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng áp dụng cho ngày 29.4 là 1 USD = 16.937 VND.

(Theo chinhphu.vn)