Y tế - Sức khỏe   Sức khỏe - Đời sống

Tỷ lệ mất sức lao động là bao nhiêu thì được nghỉ hưu, nếu suy giảm 61% thì có được không?

Cập nhật ngày: 25/04/2017 - 21:47

BTNO - Theo Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội (Luật BHXH) số 58/QH13 quy định điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động (không kể lực lượng vũ trang) như sau:

* Câu hỏi: Tôi sinh tháng 4.1967, lái xe cho đơn vị hành chính sự nghiệp, hiện không đủ sức khoẻ để tiếp tục công tác. Tính đến tháng 5.2017 tôi đủ 50 tuổi, có 27 năm đóng bảo hiểm xã hội, nếu đi giám định sức khoẻ, tỷ lệ mất sức lao động là bao nhiêu thì được nghỉ hưu, nếu suy giảm 61% thì có được không? 

Lê Thanh Dương (TP Tây Ninh)

* Trả lời: Theo Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội (Luật BHXH) số 58/QH13 quy định điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động (không kể lực lượng vũ trang) như sau: 

 Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương theo quy định chung (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên) nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó, mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

- Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Trường hợp của ông, tính đến tháng 5.2017 đủ 50 tuổi, có 27 năm đóng BHXH, nếu suy giảm khả năng lao động 61% thì chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu mà phải suy giảm 81% trở lên mới đủ điều kiện hưởng lương hưu.

BẢO HIỂM XÃ HỘI TÂY NINH