Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

9 tháng năm 2021:

Tỷ lệ tổ chức Đảng và đảng viên bị thi hành kỷ luật giảm 

Cập nhật ngày: 28/09/2021 - 09:14

BTNO - 9 tháng năm 2021, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp uỷ giao; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tập trung thực hiện đạt kết quả quan trọng, tỷ lệ tổ chức Đảng và đảng viên bị thi hành kỷ luật giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Võ Văn Sớm phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2020. Ảnh minh hoạ

Trong đó, về kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBKT các cấp, trong 9 tháng năm 2021 đã kiểm tra và kết luận 95 tổ chức Đảng, tăng 21,79%; kiểm tra và kết luận 52 đảng viên, tăng 13,04%, trong đó cấp uỷ viên các cấp là 43 đảng viên. Qua kiểm tra, giới thiệu rút kinh nghiệm đối với những đảng viên còn khuyết điểm.

Về công tác giám sát, đã tổ chức giám sát thường xuyên 876 tổ chức Đảng, giảm 34,08%, giảm 453 tổ chức Đảng so với cùng kỳ năm 2020; giám sát chuyên đề và kết luận 83 tổ chức Đảng, tăng 59,61%.

Về giám sát đối với đảng viên, thực hiện giám sát thường xuyên 2.136 đảng viên, giảm 33,74%, giảm hơn 1.000 đảng viên so với cùng kỳ năm 2020; giám sát chuyên đề và kết luận 28 đảng viên, giảm 3,45%, giảm 1 đảng viên so với cùng kỳ năm 2020.

Theo UBKT Tỉnh uỷ, 9 tháng qua, số tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật là 1 tổ chức, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2020; tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật là 68 đảng viên, giảm 7 đảng viên so với cùng kỳ năm 2020, trong đó cấp uỷ viên các cấp là 17 người.

Nội dung vi phạm của đảng viên chủ yếu về những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình; tham nhũng, cố ý làm trái; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; đất đai, tài nguyên, khoáng sản và một số nội dung khác.

Tố Tuấn