UB.MTTQ Việt Nam tỉnh được tặng cờ nhận Cờ thi đua xuất sắc toàn diện 

Cập nhật ngày: 23/12/2020 - 08:55

BTNO - Ngày 22.12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ ba, khóa IX. Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tuyến. Tham dự hội nghị có ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ông Trần Thanh Mẫn-Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu Tây Ninh có ông Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021; xin ý kiến vào các Tờ trình về nhân sự Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, tổ chức thành viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, một số dự thảo báo cáo chuyên đề và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: năm 2020, tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp; ở trong nước, thiên tai, dịch bệnh xảy ra, đặc biệt là dịch Covid-19 và bão lũ gây thiệt hại nặng nề các tỉnh miền Trung, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế nước ta vẫn có được tăng trưởng dương.

An sinh xã hội, đời sống của nhân dân được đảm bảo; quốc phòng an ninh được giữ vững. Hoạt động đối ngoại hiệu quả, góp phần tích cực củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2021 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, do đó đề nghị MTTQ các cấp cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phối hợp với các ngành tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đạt được trong năm 2020, cụ thể là việc Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực tổ chức, vận động, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai tiếp tục được triển khai và đạt kết quả tích cực.

Ông Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị.

Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020 tiếp tục tạo dấu ấn tốt đẹp, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của nhiều tập thể, cá nhân. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là việc giám sát việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, về công tác cán bộ...

Cơ bản tán thành với các nhiệm vụ, giải pháp và chương trình trọng tâm của Mặt trận năm 2021, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm thực hiện tốt một số nội dung, trong đó có việc triển khai, tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị MTTQ Việt Nam cần tham gia cùng các cấp, các ngành tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người thực sự đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Tây Ninh.

Thường trực Ban Bí thư cũng mong muốn Mặt trận Tổ quốc các cấp cần nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận phát động, chăm lo tốt hơn cho người nghèo vùng bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa và người yếu thế trong xã hội; tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

Tích cực, chủ động hơn trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường đồng thuận xã hội; phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nâng cao chất lượng việc tập hợp ý kiến nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Mặt trận Tổ quốc các cấp, hoàn thiện cơ chế hoạt động và chính sách đối với công tác Mặt trận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 tỉnh, thành phố và Cờ thi đua xuất sắc cho 16 tỉnh, thành phố. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh với tinh thần đổi mới, quyết tâm, đã nỗ lực thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng, để lại dấu ấn đậm nét nên được vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc toàn diện.

Tiến Hưng