BAOTAYNINH.VN trên Google News

UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tiến hành Hội nghị lần thứ 5, khóa IX

Cập nhật ngày: 11/01/2016 - 04:30

Dự hội nghị có các đại biểu: Lương Hoài Nhân- Phó Trưởng ban Công tác phía Nam, Uỷ ban trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Minh Tân- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe phát biểu chỉ đạo quan trọng của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân. Đồng thời thảo luận, thông qua báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2015, kết quả các hoạt động phong trào của Mặt trận tỉnh trong năm qua và chương trình phối hợp thống nhất hành động của UB.MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2016.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nghe báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động năm 2015, phương hướng năm 2016 của HĐND tỉnh; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Ông Lương Hoài Nhân- Phó trưởng ban công tác phía Nam (phải) và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân trao cờ đơn vị xuất sắc cho Ban Thường trực UB.MTTQ tỉnh Tây Ninh. (Ảnh Tố Tuấn)

Trong năm 2015, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung tổ chức các phong trào, cuộc vận động tạo khí thể thi đua sôi nổi, sự tham gia tích cực hưởng ứng của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân; tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào văn kiện, vào Đại hội Đảng các cấp được thực hiện tốt, góp phần không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị ở địa phương.

Công tác tuyên truyền vận động nhân dân được Mặt trận các cấp thực hiện tốt theo phương châm hướng về cơ sở, người dân ở khu dân cư; nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng qua đó đã kịp thời đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, đến với người dân.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã làm tốt vai trò cầu nối giữa các ngành, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang với các vị chức sắc, già làng tiêu biểu trong thực hiện chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong tỉnh.

Năm 2015, toàn tỉnh vận động được gần 23 tỷ đồng, đạt 254,6% chỉ tiêu kế hoạch của quỹ Vì người nghèo; đã xây tặng 1.178 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 138 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tỉnh; tiếp tục thực hiện và nhân rộng Đề án “Hỗ trợ vốn cho nông dân nghèo sản xuất chăn nuôi”, đã giải ngân cho 5.987 hộ với số tiền 17,9 tỷ đồng.

Các tổ chức thành viên Mặt trận cũng đã thực hiện công tác an sinh xã hội trị giá trên 323,78 tỷ đồng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh hiện nay còn 1,59%.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức thành viên được quan tâm triển khai thực hiện cả về số lượng và nội dung giám sát. Năm 2015, MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia phản biện 5 nội dung, gồm: Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020; Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch hệ thống kinh doanh bản lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh; Chương trình khuyến công giai đoạn 2016-2020 và Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh 2016-2025.

Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tiếp tục được đổi mới thông qua việc cải tiến công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, Tổ Dân cư tự quản, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

Trong năm, MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2012-2015) và ký giao ước, thỏa thuận thực hiện Thông cáo chung về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam-Campuchia giữa Tây Ninh và các tỉnh: Svay Rieng, Prey Veng, Kampong Cham và Tbong Khmum.

Ngoài ra, các tổ chức thành viên cũng có nhiều hoạt động hiệu quả như thăm hỏi, giao lưu văn hóa thể thao, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho dân nghèo…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả và sự đóng góp của hệ thống MTTQ các cấp trong năm 2015.

Về hoạt động năm 2016, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác tập hợp nhân dân vào khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò Mặt trận, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy sự phối hợp công tác giữa Mặt trận với HĐND, UBND các cấp; thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021…

Với những thành tích đạt được, UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ Thi đua xuất sắc năm 2015. Ngoài ra, tại hội nghị, UBND tỉnh cũng đã tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho UB.MTTQ huyện Dương Minh Châu và khen thưởng 15 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015.

Thái Thành