baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UB.MTTQVN tỉnh: Hiệp thương giới thiệu danh sách bầu Hội thẩm TAND tỉnh

Cập nhật ngày: 13/06/2011 - 12:33

(BTNO)- Chiều 13.6, UB.MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương thống nhất nhân sự và giới thiệu bầu Hội thẩm TAND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Tham dự hội nghị có ông Phan Văn Sử - Phó chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức có người được giới thiệu tham gia.

Ban thường trực UB.MTTQVN tỉnh thông qua danh sách giới thiệu bầu hội thẩm TAND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016

Tại hội nghị hiệp thương, lãnh đạo UB.MTTQVN tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện quá trình chuẩn bị nhân sự và giới thiệu bầu Hội thẩm TAND của các đơn vị, các tổ chức có người tham gia. Theo đó, trong quá trình thực hiện, đã có 17/24 cơ quan giới thiệu 28/35 người ứng cử Hội thẩm TAND tỉnh, trong đó giới thiệu tái nhiệm 12 người, giới thiệu mới 16 người. Ban thường trực UB.MTTQVN tỉnh cũng đã thông qua danh sách, tiểu sử trích ngang của 28 người được giới thiệu bầu vào Hội thẩm TAND tỉnh trong nhiệm kỳ mới để đại biểu tìm hiểu và có ý kiến đóng góp.

Qua trao đổi, hội nghị đã thống nhất thông qua danh sách giới thiệu 28 người để bầu vào Hội thẩm TAND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011 – 2016.

YK