UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh: Gặp mặt các chức sắc dân tộc, tôn giáo 

Cập nhật ngày: 24/01/2017 - 13:20

BTNO - Ngày 23.1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB.MTTQVN) tỉnh Tây Ninh tổ chức gặp mặt các chức sắc dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đến dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng sự có mặt của gần 200 đại biểu là chức sắc, chức việc các tôn giáo, già làng, trưởng bản, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh thông báo kết quả thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tây Ninh hiện có 22 dân tộc thiểu số, với 4.079 hộ, 17.661 nhân khẩu đang sinh sống, chiếm 1,63% dân số toàn tỉnh. Trong năm qua MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong các già làng, người uy tín để lực lượng này trực tiếp tuyên truyền, vận động giúp bà con nắm bắt, am hiểu, góp phần xây dựng, củng cố niền tin trong đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, từ đó phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái tham gia xây dựng quê hương, đất nước.

MTTQVN các cấp trong tỉnh cũng đã thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với các tôn giáo trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2016 của UB.MTTQVN tỉnh và những nội dung liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, tuyên truyền  kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước và dân tộc, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo vào vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, cùng nhau đoàn kết, xây dựng và phát triển tỉnh nhà về mọi mặt.

MTTQVN tỉnh cũng đã phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể liên quan thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách đối với các tôn giáo; chăm lo sinh hoạt, tín ngưỡng tôn giáo của chức sắc và tín đồ như tạo điều kiện hỗ trợ về mọi mặt để các tôn giáo tổ chức các hoạt động lễ hội truyền thống với quy mô ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trao quà cho đại diện các dân tộc thiểu số và các chức sắc, tôn giáo.

Trong năm, nhiều cơ sở tín ngưỡng của các tôn giáo đã có những đóng góp tích cực trong việc thực hiện các phong trào xây dựng khu dân cư vùng tôn giáo, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và các cuộc vận động “Xây dựng cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh”. Năm 2016 có 359/359 cơ sở thờ tự trong tỉnh đăng ký và được công nhận “Cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh”.

Qua thảo luận tại buổi gặp mặt, đại diện các dân tộc thiểu số và các vị chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh thể hiện sự tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để bà con dân tộc thiểu số và người dân có đạo phát triển...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc mong muốn các dân tộc thiểu số, các vị chức sắc, tôn giáo, già làng, người tiêu biểu tiếp tục phát huy vai trò, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để tạo sự đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục cùng với nhân dân Tây Ninh hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do tỉnh phát động, chung tay xây dựng Tây Ninh ngày càng phát triển.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đã gửi lời chúc Tết đến toàn thể các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh và trao những phần quà Tết cho đại diện các dân tộc thiểu số, các vị chức sắc, tôn giáo.

Hoa Lư