UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh: Giám sát việc thực hiện công tác Mặt trận tại huyện Dương Minh Châu

Cập nhật ngày: 23/06/2016 - 06:20

Ông Huỳnh Văn Quang- Chủ tịch UB.MTTQ tỉnh Tây Ninh làm việc với UB.MTTQ  huyện Dương Minh Châu.

Trong chuyến giám sát lần này, đoàn đã đi thực tế tại thị trấn Dương Minh Châu, đồng thời đánh giá những mặt làm được của huyện trong 6 tháng đầu năm, tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn ở cơ sở và biện pháp tháo gỡ.

Bên cạnh đó, các thành viên trong đoàn còn trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác Mặt trận với cán bộ cơ sở.

Tại buổi giám sát, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Huỳnh Văn Quang đề nghị các thành viên trong đoàn trả lời ngắn gọn những thắc mắc, kiến nghị của cơ sở. Đồng thời, đoàn cũng ghi nhận các ý kiến ngoài thẩm quyền và cho biết, sẽ đề nghị các ngành có liên quan phối hợp giải quyết thỏa đáng các kiến nghị của cơ sở.

HT


Liên kết hữu ích