BAOTAYNINH.VN trên Google News

UB. MTTQVN tỉnh Tây Ninh: Họp mặt kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Mặt trận

Cập nhật ngày: 19/11/2011 - 12:21

Ngày 18.11.2011, Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh đã long trọng tổ chức kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (MTDTTNVN). Tới dự buổi họp mặt có ông Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; ông Lương Hoài Nhân, đại diện Ban công tác Mặt trận phía Nam; cán bộ Mặt trận các thời kỳ cùng đông đảo đại diện các ban ngành đoàn thể, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Trao tặng Kỷ niệm chương cho các cán bộ Mặt trận có thành tích xuất sắc vì sự nghiệp ĐĐK toàn dân

Ôn lại truyền thống vẻ vang của MTDTTNVN trong 81 năm qua và truyền thống vinh quang của MTTQVN tỉnh Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho biết: Dưới sự lãnh đạo của Đảng năm 1940, Mặt trận Việt Minh- tiền thân của MTTQVN ngày nay được thành lập ở tỉnh Tây Ninh. Trải qua bao nhiêu năm tháng khó khăn gian khổ trong kháng chiến ác liệt đánh đuổi đế quốc Pháp, chống Mỹ cứu nước và chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây Nam, các cán bộ Mặt trận phát huy cao độ vai trò, tinh thần ý chí tiến công cách mạng, luôn gắn bó với quần chúng nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết dưới lá cờ quang vinh của Đảng, anh dũng chiến đấu hy sinh, góp phần to lớn giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, UBMT các cấp thường xuyên đẩy mạnh các phong trào yêu nước, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thi đua thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phấn đấu xoá đói giảm nghèo, tích cực sản xuất để nâng cao đời sống. Các phong trào thi đua yêu nước ở trong tỉnh phát triển liên tục, sôi nổi mạnh mẽ và hiệu quả. Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 449/495 khu dân cư, ấp văn hoá. Cuộc vận động quỹ “Ngày vì người nghèo” trong 10 năm qua đã đem lại kết quả xây dựng cho người nghèo trong tỉnh trên 11.000 căn nhà đại đoàn kết. Tổ chức nhiều hoạt động chăm lo giúp đỡ cho người nghèo, góp phần tích cực thực hiện an sinh xã hội. Đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt công tác tôn giáo dân tộc, tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc tôn giáo, tạo điều kiện gắn kết giữa lương, giáo, đạo, đời, hệ thống Mặt trận trong tỉnh luôn luôn được củng cố, xây dựng và phát triển toàn diện, vững chắc… Với những thành tích đã đạt được, năm 2010 MTTQVN tỉnh Tây Ninh đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương độc lập hạng Ba.

Phát biểu trong buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông khen ngợi những thành tích xuất sắc của UBMTTQVN tỉnh, và nhắc nhở Mặt trận các cấp phải luôn luôn đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp, hiệu quả, tăng cường củng cố xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch của Đảng và Nhà nước về kinh tế xã hội và ANQP.

CÔNG HUÂN