baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh: Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Cập nhật ngày: 24/02/2016 - 06:00

Hội nghị diễn ra tại hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh hôm 23.2. Đến dự có ông Võ Thiện Trí – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Ông Huỳnh Văn Quang- Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường trực, bà Nguyễn Thị Minh Lý và ông Phan Văn Thái – Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đối với ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV gồm 3 bước: Họp Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Đối với ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, cũng gồm 3 bước: Cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Theo ông Huỳnh Văn Quang, chậm nhất là ngày 10.3, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử phải hoàn thành việc giới thiệu; chậm nhất ngày 13.3, hoàn tất việc nộp hồ sơ ứng cử để đến ngày 17.3, UB.MTTQVN tỉnh tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Đặng Hoàng Thái