baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh: Thực hiện thí điểm mô hình Mặt trận giám sát cán bộ đảng viên sinh hoạt khu dân cư

Cập nhật ngày: 05/05/2012 - 12:32

(BTNO)- Ngày 4.5, UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh đã triển khai kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình “Nâng cao vai trò Mặt trận trong công tác giám sát cán bộ, đảng viên sinh hoạt khu dân cư” tại thị trấn Hoà Thành (huyện Hoà Thành) và Phường 2 (Thị xã).

Ông Nguyễn Văn Không- Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo kế hoạch, bước đầu mô hình này được triển khai thí điểm ở các địa phương gồm: khu phố 1, 3 thuộc thị trấn Hoà Thành; khu phố 3, 4 thuộc Phường 2, Thị xã Tây Ninh. Nội dung giám sát tập trung vào 3 vấn đề như: việc chấp hành những điều đảng viên không được làm, việc đảng viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú và việc đảng viên tham gia các phong trào cũng như các cuộc vận động ở địa phương.

Ban công tác mặt trận khu phố có nhiệm vụ tập hợp thông tin kết quả giám sát đối với cán bộ đảng viên nơi cư trú, thông qua các cuộc họp khu dân cư, tổ tự quản, phản ánh của quần chúng nhân dân đối với cán bộ đảng viên. Phối hợp với bí thư chi bộ, trưởng khu phố, các tổ chức đoàn thể xem xét đánh giá nội dung phản ánh đó và đề xuất với cấp uỷ, cơ quan, đơn vị nơi đảng viên công tác để giới thiệu, góp ý trên tinh thần xây dựng cho cán bộ đảng viên.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận việc thực hiện công tác giám sát, một số ý kiến đề nghị mở rộng đối tượng giám sát vì cho rằng có thể thiếu sót nếu chỉ giới hạn giám sát nhằm vào đối tượng cán bộ đảng viên về sinh hoạt ở khu dân cư. Ngoài ra, cũng có ý kiến đề nghị có quy chế rõ ràng về công tác giám sát để làm cơ sở cho Ban công tác MTTQ khu phố dễ dàng thực hiện…

Kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Không- Chủ tịch UB.MTTQ tỉnh nhấn mạnh mục đích của việc triển khai mô hình này nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ngoài ra, việc thực hiện mô hình này sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ Mặt trận trong công tác giám sát và phản biện xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân ở địa phương.

Trinh Dương