UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh: Tích cực tham gia xây dựng chính quyền

Cập nhật ngày: 20/07/2012 - 05:45

(BTNO)- Báo cáo tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VIII, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB.MTTQVN) tỉnh Tây Ninh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2012, công tác của hệ thống MTTQ trong tỉnh Tây Ninh đạt được nhiều kết quả đáng kể.

Về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, toàn tỉnh đã tổ chức được hơn 16.000 cuộc, với trên 642.800 lượt người dự. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hiện nay toàn tỉnh có 455/495 ấp/khu phố văn hóa (tỷ lệ 91,9%); công nhận 25 xã văn hóa, và 249.873 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 93,76% so với tổng số hộ trong tỉnh.

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh

Hệ thống Mặt trận trong tỉnh phối hợp tham gia chăm lo tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo trong tỉnh với tổng kinh phí vận động trên 12 tỷ đồng. Thực hiện giảm nghèo bền vững, trong 6 tháng qua, các khu dân cư vận động giúp đỡ 1.157 hộ nghèo có điều kiện để sản xuất, mua bán phấn đấu vươn lên ổn định cuộc sống, với số tiền trên 3 tỷ đồng. Cũng trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh vận động quỹ “Vì người nghèo” được trên 12,197 tỷ đồng, đạt trên 81% kế hoạch năm, đã xây tặng và bàn giao 264 căn nhà đại đoàn kết, với trị giá trên 7,427 tỷ đồng; đồng thời triển khai kế hoạch hỗ trợ vốn thực hiện xóa nghèo ở hai xã Hảo Đước (Châu Thành) và Long Giang (Bến Cầu) từ nguồn vốn của Hội Nông dân tỉnh. Thực hiện chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân toàn tỉnh đã đóng góp sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng…, với tổng trị giá trên 2,797 tỷ đồng và trên 500 ngày công lao động.

Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng chính quyền với một số nội dung như: Tham gia góp ý 10 dự thảo luật và dự thảo sửa đổi bổ sung luật, đã đóng góp nhiều ý kiến với các nội dung liên quan đến bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, cơ bản của công dân; Phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban HĐND thực hiện giám sát 10 cuộc theo chương trình, nghị quyết của HĐND tỉnh. Qua giám sát đã đóng góp ý kiến với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến người dân.

Trong 6 tháng qua Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở đã phối hợp giám sát được 237 cuộc. Nội dung gồm giám sát hộ nghèo, xây tặng nhà đại đoàn kết; chế độ trực “một cửa” giải quyết hồ sơ cho dân, giám sát việc thu chi của Ban Tài chính và ngành LĐ-TB&XH xã…

MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp cho ĐBQH và HĐND các cấp; trong 6 tháng đầu năm 2012 tổng cộng có 219 cuộc với hơn 18.000 lượt cử tri tham dự, đã có 885 lượt cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị.

D.H