BAOTAYNINH.VN trên Google News

UB. TVQH nhất trí trình QH dự thảo Luật Tố tụng Hành chính

Cập nhật ngày: 05/10/2010 - 11:12

Phiên họp thứ 35 của UBTVQH bế mạc hôm 5.10

Ngày 5.10, tại phiên họp thứ 35, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tố tụng Hành chính đã được UBTVQH thảo luận tại phiên họp 34 (13- 18.9.2010).

Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về thi hành án hành chính

Một số nội dung lớn trong dự thảo Luật được các đại biểu tập trung thảo luận là quy định về thẩm quyền của Tòa án giải quyết các khiếu kiện hành chính, thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán khi phát hiện sai lầm nghiêm trọng, cơ quan quản lý nhà nước về thi hành án hành chính, thời hiệu khởi kiện của vụ án, quy định khác nhau về thủ tục khiếu nại và khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai…

Các đại biểu cho rằng việc quy định thẩm quyền của Tòa án giải quyết các khiếu kiện hành chính là phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 49 - NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; đồng thời, cũng phù hợp với quy định của Luật khiếu nại, tố cáo. Hơn nữa, theo quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính thì hiện nay Tòa án có thẩm quyền giải quyết hầu hết các khiếu kiện hành chính.

Qua thảo luận, các đại biểu nhận thấy, Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính quy định Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án hành chính.

Tuy nhiên, thực tiễn 14 năm qua thi hành Pháp lệnh, cho đến nay không có cơ quan nào giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính, nên việc theo dõi, thống kê, báo cáo,… về tình hình thi hành án hành chính trong phạm vi cả nước gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, cần quy định một cơ quan giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước là cần thiết.

Dự thảo Luật quy định giao cho Bộ Tư pháp giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính. Quy định này dựa trên cơ sở Luật thi hành án dân sự đã giao cho Bộ Tư pháp giúp Chính phủ quản lý nhà nước về thi hành án dân sự; phần dân sự trong bản án hành chính đã giao cho cơ quan thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp có nhiệm vụ thi hành.

Quy định thủ tục xem xét lại quyết định giám đốc thẩm 

Theo quy định hiện hành không ai được quyền kháng nghị quyết định của Hội đồng Thẩm phán TANDTC, kể cả khi có sai lầm nghiêm trọng.  Trong khi thực tiễn xét xử giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán thời gian qua cho thấy có một số vụ án dân sự, hình sự sau khi xét xử giám đốc thẩm lại phát hiện sai lầm nghiêm trọng. Để giải quyết vấn đề này, cần quy định một thủ tục đặc biệt để Hội đồng Thẩm phán tự xem xét lại quyết định giám đốc thẩm có sai lầm nghiêm trọng.

“Đây là một thủ tục đặc biệt nên dự thảo đã quy định thủ tục chặt chẽ để xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán, trong đó có một điều để Hội đồng Thẩm phán xem xét kiến nghị của Chánh án TANDTC hoặc Viện trưởng VKSNDTC”, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Thu Ba nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, những vụ án như trên cần phải được xem xét lại để bảo đảm quyền lợi, sự thật và công lý cho nhân dân. “Việc quy định thủ tục đặc biệt như trên là hết sức cần thiết”, Phó Chủ tịch đồng tình.

Theo chương trình, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa 12 tới đây, dự thảo Luật này sẽ được các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến.

Phát biểu kết thúc phiên họp thứ 35, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng, UBTVQH đã hoàn thành các chương trình dự kiến với 4 nhóm vấn đề.

Đó là cho ý kiến về các dự án Luật (Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Viên chức, Luật Khoáng sản sửa đổi…); xem xét cho ý kiến về các báo cáo dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, định hướng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015; báo cáo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm…; những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBTVQH như thuế, hải quan; công tác giám sát và chương trình hoạt động giám sát.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Uỷ ban của QH liên quan tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo đã được thảo luận để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội tới.

(Theo chinhphu.vn)