BAOTAYNINH.VN trên Google News

UB. TVQH thảo luận việc sửa Luật Chứng khoán

Cập nhật ngày: 16/09/2010 - 12:44

Trong 3 năm, tổng khối lượng huy động vốn qua thị trường chứng khoán gần 200.000 tỷ đồng.

Sáng 16.9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Chứng khoán sau hơn 3 năm có hiệu lực thi hành.

Bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập

Theo đó, dự thảo Luật đã tập trung sửa đổi 16 Điều, bổ sung 1 Điều và bãi bỏ 1 Điều trong tổng số 136 Điều của Luật Chứng khoán hiện hành.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh đã đọc Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật.

Theo Bộ trưởng Vũ Văn Ninh, sau hơn 3 năm thi hành Luật Chứng khoán, thị trường chứng khoán đã có những kết quả đáng kể. Quy mô,  tính thanh khoản của thị trường được mở rộng; thông qua thị trường chứng khoán, các doanh nghiệp, Chính phủ đã huy động vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Trong 3 năm, tổng khối lượng huy động vốn qua thị trường chứng khoán gần 200.000 tỷ đồng, vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tăng gần 2 lần từ 4,5 tỷ USD năm 2007 lên 9 tỷ USD năm 2009.

Thông qua thị trường chứng khoán, quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được thực hiện ngày càng công khai, minh bạch hơn. Số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa theo hình thức đấu giá là 206 doanh nghiệp, với giá trị gần 60.000 tỷ đồng...

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng kể, Luật đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập cần sửa đổi, bổ sung. Cụ thể, một số vấn đề chưa được Luật hiện hành điều chỉnh phát sinh trong quá trình hoạt động, một số quy định chưa thực sự phù hợp với thực tế và cách hiểu giữa các luật chưa thống nhất, khó khăn trong việc thực hiện quy định về công bố thông tin, nghiệp vụ của tổ chức kinh doanh chứng khoán, về xử lý vi phạm...

Công khai, minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán

Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá, nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung đã khắc phục được nhiều bất cập hiện nay.

Đó là tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm ngăn chặn lũng đoạn thị trường thông qua việc bổ sung hành vi vi phạm trong kinh doanh chứng khoán và chế tài xử phạt; khuyến khích và đẩy mạnh giao dịch chứng khoán trên thị trường có tổ chức trên cơ sở quy định điều kiện chào bán chứng khoán ra công chứng. Tăng cường tính minh bạch nhằm lành mạnh hóa hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán thông qua việc sửa đổi, bổ sung đối tượng, nội dung công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Điều chỉnh, bổ sung một số hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, một số sản phẩm mới, một số điều kiện phát hành chứng khoán.

Qua thảo luận, Uỷ ban Kinh tế cho rằng, phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật còn hạn hẹp, chưa triệt để, do đó có một số bất cập phát sinh chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa triệt để.

Uỷ ban Kinh tế nhấn mạnh, theo Luật hiện hành, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính nên không tránh khỏi bị hạn chế về thẩm quyền, không xử lý nhanh những tình huống phát sinh trên thị trường, bởi đây là thị trường có diễn biến nhanh, chịu tác động của nhiều yếu tố trong và ngoài nước. Dự thảo Luật sửa đổi lần này không đề cập đến vấn đề này.

Số lượng các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ ra đời trong những năm qua rất lớn (hiện có trên 100 công ty chứng khoán), trong đó không ít các công ty nhỏ, năng lực quản lý yếu kém, gặp nhiều khó khăn khi thị trường có biến động. Một nguyên nhân của thị trường này là điều kiện cấp phép thành lập quá dễ dàng, nhưng Luật sửa đổi lần này cũng không đề cập đến vấn đề này.

Thảo luận và thông qua tại một Kỳ họp Quốc hội

Thảo luận về vấn dự thảo Luật, đa số các đại biểu tán thành việc sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật Chứng khoán là cần thiết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn hiện nay và phù hợp với trình độ và yêu cầu quản lý của thị trường chứng khoán hiện nay bởi sau 3 năm thi hành có rất nhiều vấn đề phát sinh cần điều chỉnh kịp thời.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho rằng, luật phải quy định việc công khai các thông tin quan trọng, xây dựng cơ chế kiểm soát, kiểm toán cụ thể đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

“Việc cho tặng cổ phiếu phải công khai cho các nhà đầu tư, công chúng để giám sát”, ông Hiển đặt vấn đề.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Viết Ngoạn nhấn mạnh, dự thảo Luật cần đưa ra được chế tài mạnh mẽ để xử lý, ngăn chặn có hiệu quả hơn hiện tượng tiêu cực trên thị trường như một số nhà đầu tư “làm giá” - đẩy giá lên cao để kiếm lợi bất chính.

Bộ trưởng Tài chính cho rằng, đây là loại thị trường cao cấp, có mối quan hệ mật thiết với thị trường tài chính quốc gia nên yêu cầu quản lý đặt ra càng chặt chẽ. Bên cạnh đó là yêu cầu thắt chặt quản lý trước vấn đề “nóng” hiện nay.

Dự kiến, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Chứng khoán sẽ được Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội thẩm tra chính thức vào cuối tháng 9.2010, sau đó sẽ được trình Quốc hội thảo luận và áp dụng cơ chế thông qua ngay tại Kỳ họp thứ 8 vào cuối năm nay.

(Theo chinhphu.vn)