BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBBC Thành phố Tây Ninh: Bàn giao hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật ngày: 15/03/2016 - 06:00

Ông Nguyễn Hồng Quang- Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBBC Thành phố chủ trì cuộc họp.

Ông Nguyễn Hồng Quang- Chủ tịch UBBC Thành phố (phải) giao hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp Thành phố cho lãnh đạo UB.MTTQ Thành phố.

Theo báo cáo của UBBC Thành phố Tây Ninh, đến nay, Thành phố đảm bảo triển khai các công việc chuẩn bị bầu cử theo luật định, đúng tiến độ. Theo đó, đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị giới thiệu người ra ứng cử và tiếp nhận 62 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND Thành phố, 519 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND phường, xã. Về cấp Thành phố, đã ấn định 8 đơn vị bầu cử, được bầu 33 đại biểu; về cấp phường, xã ấn định 75 đơn vị bầu cử, được bầu 264 đại biểu. Cấp Thành phố đã thành lập 8 ban bầu cử; cấp phường, xã thành lập 75 ban bầu cử; cơ bản đã lựa chọn 82/84 địa điểm bỏ phiếu.

Về thống kê cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, còn sử dụng 78 thùng phiếu lớn, 74 thùng phiếu phụ, đề nghị cấp bổ sung 16 thùng phiếu do tăng thêm khu vực bỏ phiếu.

Tại cuộc họp, các Tổ bầu cử của Thành phố và UBBC các xã, phường cũng đã báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBBC Thành phố Nguyễn Hồng Quang yêu cầu các đơn vị bầu cử tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; chuẩn bị hội nghị Hiệp thương lần 2; rà soát nắm chắc danh sách cử tri; dự toán kinh phí phục vụ bầu cử… đảm bảo công tác bầu cử thực hiện theo đúng tiến độ, đúng luật.

Tại cuộc họp, UBBC Thành phố đã bàn giao các hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2.

Quế Hương