Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBKT Huyện ủy Châu Thành: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

Cập nhật ngày: 02/04/2023 - 15:37

BTNO - Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Châu Thành vừa tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Trong quý I, UBKT từ huyện đến cơ sở đã giám sát trực tiếp việc chấp hành Chỉ thị Nghị quyết, thực hiện quy chế làm việc và sinh hoạt định kỳ đối với 84 tổ chức đảng và 105 đảng viên. Kết quả có 73 tổ chức đảng và 94 đảng viên thực hiện tốt; cảnh báo, nhắc nhở 11 tổ chức và 11 đảng viên.

UBKT các cấp thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ của UBKT do Điều lệ Đảng quy định. Cụ thể, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 1 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 3 tổ chức đảng và 1 đảng viên là cấp uỷ viên. Tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo đối với đảng viên.

UBKT Huyện uỷ thi hành kỷ luật 2 đảng viên bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng do vi phạm pháp luật; UBKT Đảng uỷ cơ sở thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 đảng viên do vi phạm về những điều đảng viên không được làm và vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình.

Việc xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm. Góp phần nâng cao tính giáo dục và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.    

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ Lê Xuân Hiệp yêu cầu UBKT Đảng uỷ cơ sở thường xuyên quan tâm, tham mưu kịp thời cho Đảng uỷ trong công tác quản lý tình hình tư tưởng đảng viên.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đảng viên trong việc chấp hành các quy định của pháp luật; kiện toàn nhân sự bảo đảm công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thiện Nhân